Zaawansowana
platforma AI do wykrywania biomarkerów

GEMMAai™
GEnoMic Marker Analyzer

Platforma wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji do przewidywania odpowiedzi na terapie przeciwnowotworowe

Większość prób klinicznych kończy się niepowodzeniem

GEMMAai™ PLATFORM

Wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię sekwencjonowania całogenomowego (z ang., whole-genome sequencing – WGS), informacje kliniczne, wiedzę ekspertów z zakresu przetwarzania złożonych zbiorów danych (big data) i diagnostyki onkologicznej oraz technologię sztucznej inteligencji żeby objąć badaniem klinicznym grupę pacjentów odpowiadających na terapie celowane.

Jak to działa?

Nasza platforma została stworzona, w oparciu o  indywidualne cechy genomów komórek nowotworowych badanej grupy Pacjentów. Jej kluczowe zalety to: połączenie technologii sekwencjonowania całego genomu, danych klinicznych, sztucznej inteligencji oraz wiedzy eksperckiej. GEMMAaiTM jest nieustannie rozwijana przez czołowych ekspertów, od specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji, po doświadczonych analityków genomowych, którzy potrafią skutecznie przełożyć język genomu i indywidualne cechy molekularne nowotworu na informacje użyteczne klinicznie. Dzięki zastosowaniu platformy odkryliśmy nowe biomarkery i algorytmy decyzyjne, pozwalające dopasować pacjenta do konkretnego leku. 

Zobacz, jak to działa!

Opracowane przez nas oprogramowania
do analizy danych

5410
danych z sekwencjonowania całego genomu
153
parametrów genomowych (cech)
9
testów, napędzanych technologią AI

Nasze podejście

Nasza metoda oparta o technologię AI może być użyta do zbudowania modelu narzędzia diagnostycznego, badającego odpowiedź na dowolną terapię celowaną, np. z użyciem inhibitorów PARP, CDK4/6 oraz mTOR. Sztuczna inteligencja uczy się korzystając z rzeczywistych danych genomowych, dlatego bazując na rozbudowanej bibliotece profili genetycznych pacjentów i danych klinicznych możemy opracować modele prognostyczne dla dowolnej terapii celowanej.

TYP
NOWOTWORU

BAZA
DANYCH WGS

TERAPIA CELOWANA

KONCEPT NAUKOWY

PROTOTYP

WALIDACJA ANALITYCZNA

WALIDACJA KLINICZNA

REGULACJE PRAWNE

KAMIENIE
MILOWE

PIERŚ

1091

inhibitory CDK4/6
Ant-HER2
inhibitory PARP
inhibitory mTOR
inhibitory PIK3

Title

65%

Title

65%

Title

40%

Title

15%

Title

15%

2 zwalidowane analitycznie narzędzia diagnostyczne w drugim kwartale 2021

JAJNIK

256

Karboplatyna / inhibitory PARP

Title

65%

FDA breakthrough device w trzecim kwartale 2021

FASETM

BAZA DANYCH CECH GENOMOWYCH

TWÓJ inhibitor

Prototyp narzędzia i jego walidacja

NAPĘDZANY SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ
ALGORYTM DIAGNOSTYCZNY

TYP NOWOTWORU: JAJNIK

BAZA DANYCH WGS

256

TERAPIA CELOWANA

Karboplatyna / inhibitory PARP

65%

KAMIENIE MILOWE

FDA breakthrough device w trzecim kwartale 2021

TYP NOWOTWORU: PIERŚ

BAZA DANYCH WGS

1091

TERAPIA CELOWANA

Inhibitory PARP

40%

Inhibitory CDK4/6

20%

Ant-HER2

40%

Inhibitory mTOR

15%

Inhibitory PIK3

15%

KAMIENIE MILOWE

2 zwalidowane analitycznie narzędzia diagnostyczne w drugim kwartale 2021

TYP NOWOTWORU: PŁUCO

BAZA DANYCH WGS

894

TERAPIA CELOWANA

Inhibitory PARP

10%

Immunoterapia

10%

KAMIENIE MILOWE

2 prototypy narzędzi w trzecim kwartale 2021

FUSETM

BAZA DANYCH WGS

BAZA DANYCH CECH GENOMOWYCH

TERAPIA CELOWANA

TWÓJ inhibitor

PROTOTYP NARZĘDZIA I JEGO WALIDACJA

NAPĘDZANY SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ ALGORYTM DIAGNOSTYCZNY

NASZA TECHNOLOGIA UCZENIA MASZYNOWEGO
OPARTA JEST NA DANYCH CAŁOGENOMOWYCH,
GEMMAaiTM

wymaga do zbudowania narzędzia diagnostycznego około 100 genomów aby osiągnąć niezawodną dokładność, czułość i precyzję klasyfikacji

Punkt odcięcia

Krzywe uczenia

KLASYFIKATOR POD TERAPIĘ CELOWANĄ KARBOPLATYNĄ/iPARP

_ALICE

ArtificiaL Intelligence ClassifiEr

NOWY GLOBALNY STANDARD W LECZENIU RAKA JAJNIKA OPARTY O SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ I DANE GENOMOWE

Nasze autorskie oprogramowanie
do analizy danych

_ALICE to model algorytmu sztucznej inteligencji, składający się ze 100 drzew decyzyjnych, analizujący 44 cechy genomowe skorelowane z odpowiedzią na leczenie karboplatyną/inhibitorami PARP.

Oprócz biomarkerów, będących „złotym standardem” diagnostycznym dla deficytu rekombinacji homologicznej (z ang., Homologous Recombination-Deficiency – HRD)  jak mutacje w genach BRCA1/2, zidentyfikowaliśmy 21 nowych biomarkerów będących konsekwencją HRD i 22 istotne biomarkery genomowe związane z odpowiedzią kliniczną na inhibitory PARP.

Istotność biomarkerów

21
nowe biomarkery powiązane z HRD
22
nowe, istotne biomarkery genomowe związane z odpowiedzią kliniczną na inhibitory PARP

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas

    Wyrażam zgodę na newsletter

    Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
    polityka prywatności | klauzula informacyjna