Czy wiecie, które spośród organizmów żywych, mają największe genomy?

Otóż absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o liczbę par zasad w genomie jest niepozorna roślina Paris japonica, należąca do rodziny melantkowatych i zamieszkująca podgórskie rejony Japonii. Jej genom liczy, bagatela, 150 miliardów (!) par zasad, czyli jest pięćdziesięciokrotnie większy, niż genom człowieka. Jeśli chodzi o zwierzęta, to ich genomy nie są aż tak imponujące, chociaż i tu mamy czempiona: wśród dotychczas zsekwencjonowanych, największym genomem zwierzęcym może się pochwalić aksolotl, Ambystoma mexicanum, który ma 10-krotnie większy genom niż człowiek. Na marginesie warto jeszcze wspomnieć, że informacje o pierwotniakach jako o rekordzistach genomowych okazały się błędne: wielkość genomu np. rodzaju Amoeba była liczona nie uwzględniając endocytozy i syncytialności tych organizmów, stąd przeszacowano ich genom z ok. 30 do 650 miliardów par zasad…

O różnicach w wielkości genomu możecie poczytać tutaj oraz tutaj.

Polecamy również lekturę o Paris japonica i Ambystoma mexicanum.

Porównanie wielkości genomów
Załączone zdjęcie pochodzi ze strony https://cutt.ly/JyqHlTZ