Czy słyszeliście o Genealogii Genetycznej?

Już od ok. 20 lat rozwija się na świecie dziedzina, która pozwala pasjonatom badającym swoje korzenie rodowe na analizę etniczności i pokrewieństwa za pośrednictwem badania genomu.

Pośród populacyjnych wariantów genetycznych można znaleźć takie, które pojawiły się w genomie naszych odległych słowiańskich przodków, ale są też takie które powstały de novo u naszego pradziadka. Na podstawie analizy setek takich genetycznych „odcisków palca”
u dużej liczby osób można wykreślić swoiste drzewa rodowe dla całych rodzin, grup etnicznych a nawet krajów!

Pierwszymi wielkoskalowymi przedsięwzięciami, badającymi pochodzenie konkretnych osób na podstawie analiz genomu były amerykański serwis „Family Tree” założony w 2000 roku oraz znany na całym świecie „project National GeNographic” realizowany, jak nazwa wskazuje, przez National Geographic od 2005 roku. Przez te kilkanaście lat rozwinęły się jednak inne inicjatywy „kolekcjonujące” informacje o wariantach populacyjnych od setek tysięcy osób, dzięki którym każdy posiadacz danych genomowych może (zwykle za opłatą) dowiedzieć się do jakich „haplotypów”, czyli „narzeczy” genetycznych należy. Dzięki analizie całych genomów nastąpiła w ostatnim roku eksplozja zainteresowania genealogią genetyczną.

W Polsce działa na przykład blog https://www.genealogiagenetyczna.com oraz grupa facebookowa zrzeszająca sympatyków tego zagadnienia.