Nowe podejścia do diagnostyki genetycznej

Świadczymy usługi w oparciu o naszą wiedzę naukową i opracowaną przez nas technologię

Produkty i usługi

HRD score

Badanie niedoboru rekombinacji homologicznej (HRD) w terapii celowanej opartej na inhibitorach PARP

Produkt dostępny już wkrótce

Najnowocześniejsze profilowanie genomowe tkanki nowotworowej przeznaczone do oceny niedoboru rekombinacji homologicznej w nowotworach jajnika, piersi, prostaty i trzustki.

HRD score opiera się na teście wykrywającym warianty patogenne w całym DNA - geny zaangażowane w system naprawy DNA oraz zmiany strukturalne związane z niedoborem rekombinacji homologicznej.

Dla kogo?
 • Dla pacjentów z rakiem o nieznanym statusie mutacji BRCA1 / BRCA2
 • Dla pacjentów z rakiem, nie posiadających mutacji germinalnych w genach BRCA1 / BRCA2, ale nadal mogących skorzystać z terapii inhibitorami PARP
 • Dla lekarzy chcących wykonać ponowną ocenę zmian genetycznych u swoich pacjentów po pierwszej linii leczenia.
Co oferujemy?
 • Profilowanie wszystkich znanych genów naprawy DNA
 • Wynik HRD z klinicznie istotnym punktem odcięcia określającym niedobór homologicznej rekombinacji
 • Dalsza możliwość dalszego dogłębnego profilowania guza za pomocą naszych usług MNM Onco
MNM Origin

Diagnostyka genomiczna chorób niezdiagnozowanych.

Informacje zakodowane w DNA odpowiadają za wszystkie funkcje i cechy naszego ciała. Wady genetyczne mogą objawiać się w pierwszych latach po urodzeniu lub w późniejszych etapach życia ludzkiego. Dostęp do tych danych możemy uzyskać poprzez sekwencjonowanie całego genomu.

Produkt przeznaczony jest dla osób z podejrzeniem choroby genetycznej.

Dla kogo?
 • Dla osób, które podejrzewają, że cierpią na schorzenie o podłożu genetycznym lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że są nosicielami patogennych wariantów genetycznych
 • Dla osób, którym lekarze zalecają wykonanie analizy całego genomu jako najbardziej zaawansowanego sposobu wykrywania wad genetycznych
Co oferujemy?
 • Zsekwencjonowany i dokładnie przeanalizowany genom
 • Konsultacje w poradni genetycznej
 • W przypadku, gdy nie znajdziemy przyczyny Twojej choroby, otrzymasz (bezpłatnie) możliwość ponownej analizy danych w przyszłości - nieustannie pojawiają się nowe odkrycia w dziedzinie genetyki.
MNM Onco

Profilowanie genomowe nowotworu

Produkt dostępny już wkrótce

Jeśli znasz przyczynę pojawienia się guza - wiesz jak z nim walczyć. Analizujemy całe DNA guza i porównujemy go ze zdrowym genomem. Koncentrujemy się nie tylko na wariantach genetycznych. Badamy zmiany strukturalne, fuzje genów, sygnatury mutacji i unikalne blizny genomowe. Pozwala nam to zrozumieć mechanizmy transformacji onkogennej i progresji choroby, co pomaga w doborze skutecznej terapii.

Dla kogo?
 • Dla pacjentów z niedawno zdiagnozowanym nowotworem złośliwym
 • Dla osób cierpiących na nawracającą lub oporną chorobę onkologiczną
 • Dla klinicystów i pracowników służby zdrowia poszukujących lepszej jakości diagnostyki molekularnej dla pacjentów cierpiących na nowotwór
Co oferujemy?
 • Pełny raport wariantów predysponujących nowotwór germinalny
 • Listę wszystkich mutacji specyficznych dla danego rodzaju nowotworu
 • Analizę sygnatur genomowych reprezentujących defekty w kluczowych szlakach molekularnych
 • Opis wariantów strukturalnych i zmian liczby kopii, które mogą być motorem postępu nowotworu

Poznaj historie pacjentów, którzy dzięki diagnostyce całogenomowej zrozumieli źródło swojej choroby

Dowiedz się, dlaczego informacje ukryte w genomie mogą pomóc Ci poradzić sobie z chorobą.

Poznaj historie pacjentów