MNM Diagnostics Leadership

W jedności siła

Nasz interdyscyplinarny zespół łączy wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biologii teoretycznej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Tworzymy najwyższej klasy rozwiązania służące do analizy danych zapisanych w genomie. Opracowujemy nowe podejście do diagnostyki genetycznej. Realizujemy wspólną wizją. To interdyscyplinarne środowisko pozwala nam osiągać niemożliwe.


Paweł Zawadzki
Founder, CEO, chairman

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą (Link), której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach (Link).


Katarzyna Zawadzka
Co-founder, LabHead

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych. (Link do publikacji)


Paweł Sztromwasser
CTO

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (2007), w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych. Od 2011 Paweł intensywnie pracował z analizą danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Szpital Uniwersytecki Haukeland w Bergen), a później jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W trakcie licznych projektów badawczych Paweł przeanalizował między innymi kilkadziesiąt całych genomów człowieka, kilkaset egzomów, oraz kilkaset genomów bakteryjnych.


Patryk Urban
CBDO, co-founder

Po otrzymaniu dyplomu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uczestniczył w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach biznesowych, które zakończyły się wielkim sukcesem. Niemniej, za swoje największe osiągnięcie uważa założenie fundacji Siepomaga ( Link), która pomaga zbierać fundusze na leczenie dla potrzebujących. Jego priorytetem jest uczynienie świata „lepszym miejscem”. Obecnie zaangażowany w działalność MNM Diagnostics, jako współzałożyciel, anioł biznesu oraz szef działu rozwoju biznesowego.


Katarzyna Ginda-Mäkelä
Chief Marketing Officer

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wroclawskiego, w 2013 roku ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie biologii molekularnej. Autorka kilkunastu publikacji w prestiżowych czasopismach, po kilkuletnim stażu po-doktorskim na Uniwersytecie w Oksfordzie, zajęła się komercjalizacją produktów biotechnologicznych w sektorze prywatnym. W MNM Diagnostics skupia się na strategii marketingowej i rozwoju komercyjnym firmy.


Katarzyna Ferdyn
Chief BioBanking Officer

Od 2004 r. związana z branżą biotechnologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu Quality Management System (QMS), procesów operacyjnych, technologicznych, analizie procesów biznesowych stanowiących dane wejściowe do wdrożeń systemów IT klasy ERP oraz w przeprowadzaniu audytów w zakresie pobierania tkanek i komórek, procesów technicznych i technologicznych w biobankach, transporcie i dystrybucji materiału biologicznego. Od 2015 współpracuje jako Expert techniczny w grupie BBMRI-ERIC – BBMRI. Od 2017 roku jest reprezentantem w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) w KT 287 ds. Biotechnologii. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad normą 20387 Biotechnology — Biobanking — General requirements for Biobanking.


Paula Dobosz
Chief of Scientific Development

Swoją przygodę z biologią molekularną i medycyną rozpoczynała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po obronie doktoratu pracowała naukowo, studiowała i szkoliła na stażu podoktorskim się m.in. w Cambridge University (UK), Tel Aviv University (IL) i Georgetown University (USA). Uczestniczka kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji specjalistycznych, autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Specjalizuje się w immuno-onkologii, genetyce i genomice nowotworów, szczególnie genetycznych aspektach immunoonkologii. Zajmuje się również popularyzacją nauki, zwłaszcza najnowszych osiągnięć w dziedzinie genetyki, a od prawie 10 lat prowadzi genetycznego bloga „Fakty i Mity Genetyki”.