Nasza misja

Wierzymy Wiemy, że informacja o tym w jaki sposób skutecznie leczyć nowotwór, jest ukryta w genomie pacjenta

Korzystamy z najnowocześniejszej dostępnej technologii do diagnostyki genetycznej. Chcemy, aby każdy Pacjent mógł skutecznie leczyć swoją chorobę nowotworową.

Zespół

Nasz interdyscyplinarny zespół łączy wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biologii teoretycznej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, tworząc najwyższej klasy rozwiązania służące do analizy danych zapisanych w genomie.  Realizujemy wspólną wizję, opracowując nowe podejście do diagnostyki genetycznej. To interdyscyplinarne środowisko pozwala nam osiągać niemożliwe.

Zarząd

Paweł Zawadzki

CEO

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Katarzyna Zawadzka

COO

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

Paweł Sztromwasser

CTO

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych.
Od 2011 Paweł intensywnie pracował z danymi z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Haukeland Univeristy Hospital w Bergen), a po powrocie do Polski jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie kieruje zespołem bioinformatyków i analityków danych w MNM.

Alicja Woźna

Technology Development Manager

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. W 2017 roku rozpoczęła interdyscyplinarny program studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki w Zakładzie Biofizyki Molekularnej UAM. Zdobytą na studiach wiedzę, wykorzystywała uczestnicząc w wielu stażach i projektach badawczych w prestiżowych polskich i zagranicznych placówkach, m.in. w École Normale Supérieure de Lyon. Obecnie aktywnie uczestniczy w rozwoju MNM Diagnostics, jako Technology Development Manager, gdzie współtworzy innowacyjne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne oparte o metody uczenia maszynowego. Prywatnie pasjonatka sportu oraz literatury kryminalistycznej.

Katarzyna Ferdyn

Director of Polish Biobanking Center

Od 2004 r. związana z branżą biotechnologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu Quality Management System (QMS), procesów operacyjnych, technologicznych, analizie procesów biznesowych stanowiących dane wejściowe do wdrożeń systemów IT klasy ERP oraz w przeprowadzaniu audytów w zakresie pobierania tkanek i komórek, procesów technicznych i technologicznych w biobankach, transporcie i dystrybucji materiału biologicznego. Od 2015 współpracuje jako Expert techniczny w grupie BBMRI-ERIC – BBMRI. Od 2017 roku jest reprezentantem w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) w KT 287 ds. Biotechnologii. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad normą 20387 Biotechnology — Biobanking — General requirements for Biobanking.

Katarzyna Ginda-Mäkelä

Head of Marketing

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wroclawskiego, w 2013 roku ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie biologii molekularnej. Autorka kilkunastu publikacji w prestiżowych czasopismach, po kilkuletnim stażu po-doktorskim na Uniwersytecie w Oksfordzie, zajęła się komercjalizacją produktów biotechnologicznych w sektorze prywatnym. W MNM Diagnostics skupia się na strategii marketingowej i rozwoju komercyjnym firmy.

Zespół

Bartłomiej Budny

Lab Manager

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (2007), w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych. Od 2011 Paweł intensywnie pracował z analizą danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Szpital Uniwersytecki Haukeland w Bergen), a później jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W trakcie licznych projektów badawczych Paweł przeanalizował między innymi kilkadziesiąt całych genomów człowieka, kilkaset egzomów, oraz kilkaset genomów bakteryjnych.

Karolina Lisiak-Teodorczyk

Lab diagnostician

Absolwentka Biotechnologii ze specjalnością w diagnostyce genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Uniwesytecie Medycznym w Poznaniu uzyskując prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Doświadczenie zdobywała w trakcie staży w instytucjach naukowych i firmach farmaceutycznych. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. Prywatnie miłośniczka podróży, architektury i sportów zimowych.

Filip Wolbach

Junior Lab Specialist

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył dodatkową wiedzę i doświadczenie podczas licznych wymian studenckich za granicą. Główne obszary zainteresowania to inżynieria genetyczna i mikrobiologia. Prywatnie miłośnik podróży i kultury hiszpańskiej.

Katarzyna Dzięgielewska

Senior Channel Marketing Manager

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na którym ukończyła z wyróżnieniem studia biotechnologiczne, studiowała również na Universidad de Jaén w Hiszpanii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobryła pracując w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych oraz podczas staży w firmach biotechnologicznych w Poznaniu. W MNM Diagnostics aktywnie uczestniczy w rozwoju zespołu marketingowego, gdzie odpowiada za obszar content marketing.

Anna Cząstka

Market Research Analyst

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii przemysłowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, doświadczenie zdobywała na stażach w firmach przemysłowych. W MNM Diagnostics, jako członek zespołu marketingowego, zajmuje się researchem, mapowaniem i analizą konkurencji rynku biotechnologicznego - w szczególności w USA, prowadzeniem mediów społecznościowych, a także sprawami organizacyjno - biurowymi. Prywatnie pasjonatka sportu, po godzinach realizuje się jako instruktorka fitness.

Paulina Kołodziejak

Administration Specialist

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe w zakresie administracji, HR, księgowości oraz we wdrażaniu i sprawozdawczości finansowej w projektach współfinansowanych ze środków UE zdobywała podczas pracy w Centrum NanoBioMedycznym UAM oraz międzynarodowych korporacjach. Z MNM związana od marca 2019 roku. Koordynuje pracę biura oraz jest odpowiedzialna za kwestie finansowe i kadrowe. Prywatnie pasjonatka podróży, literatury faktu oraz jogi.

Adrian Lejman

Project Coordinator

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Jakością na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W trakcie studiów był członkiem zespołu studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wzięli udział w najbardziej prestiżowym konkursie biologii syntetycznej iGEM, którego finał odbył się w Bostonie w 2016 roku. Za przedstawione wyniki otrzymali złoty medal oraz nagrodę za najlepszy projekt w swojej kategorii. Po studiach pracownik laboratorium zajmującego się badaniem biologicznego pokrewieństwa oraz badaniem śladów biologicznych w sprawach kryminalistycznych. Obecnie pracuje w MNM Diagnostics jako Koordynator Projektów, badając genetyczne uwarunkowania przebiegu choroby COVID-19. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami i sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz sportami motorowymi.

Elżbieta Kaja

Project Assistant

W 2017 roku uzyskała tytuł doktora Nauk Biologicznych w dziedzinie Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie magisterskich i doktoranckich studiów biologicznych uczestniczyła w licznych stażach naukowych, m.in. na Universite Claude Bernard w Lyonie (Francja) i Penn State University w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych w Polsce i za granicą. W pracy naukowej zajmowała się analizami molekularnymi i bioinformatycznymi genów mikroRNA u roślin oraz mechanizmami naprawy DNA u bakterii. Współpracowała z firmą Ideas4Biology organizującą szkolenia dla naukowców. W MNM Diagnostics koordynuje projekt sekwencjonowania 1200 genomów osób zarażonych wirusem SARS-Cov-2. Prywatnie, pasjonatka tańca, książek i podróży.

Dawid Sielski

Data Scientist

Ukończył informatykę na Politechnice Łódzkiej. Uwielbia rozwiązywać problemy natury informatycznej zwłaszcza z dziedziny uczenia maszynowego. Na co dzień zajmuje się usprawnianiem działań zespołów analizujących zakresie analiz danych genomowych, dba o obliczenia na serwerach i klastrach obliczeniowych. Dodatkowo pełni rolę DevOpsa. Po godzinach żongluje i uprawia slackline.

Jacek Rosiak

Data Scientist

Absolwent Computer Science na Politechnice Łódzkiej, programista Python. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych korporacjach.

Rafał Stępień

Junior Data Scientist

Student bioinformatyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, członek SKN Bioinformatyków. W kręgu jego zainteresowań leżą Software Development, Data Science oraz bioinformatyka. W pracy posługuje się Pythonem, SQL oraz R do analizy i wizualizacji danych, wytwarzania oprogramowania i operacji związanych z bazami danych. Doświadczenie zdobywał we Wrocławskiej Nokii. Po godzinach pracy fan sportu i Potterhead.

Marzena Wojtaszewska

Genome analyst

Doktor nauk medycznych, przez lata związana z poznańską Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku. Uzyskała Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, obecnie w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. W MNM pełni funkcję analityka genomowego i diagnosty laboratoryjnego. Odpowiada za analizy danych całogenomowych i proces walidacji testów WGS.

Maciej Dąbrowski

Genome analyst & Field Application Scientist

Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji licznych grantów badawczych oraz staży w renomowanych ośrodkach międzynarodowych jak University Hospital Southampton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Trieście, we Włoszech. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz współautor licznych publikacji naukowych z zakresu genetyki i biologii molekularnej. W MNM Diagnostics odpowiada za analizę danych całogenomowych, rozwój narzędzi bioinformatycznych oraz wsparcie merytoryczne dla działów sprzedaży i marketingu.

Michał Gniot

Genome analyst

Doktor nauk medycznych, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Kilkanaście lat doświadczenia w diagnostyce molekularnej nowotworów, głównie hematologicznych (Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej SKPP w Poznaniu). Zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty standaryzacji oznaczeń molekularnych w białaczkach. Wieloletni współpracownik Kliniki Hematologii w Poznaniu (od 2007), od roku 2017 - adiunkt. Członek licznych towarzystw naukowych (European Hematology Association, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka). W MNM od 2020 roku. W wolnym czasie - fotograf, motocyklista, piwowar.

Klaudia Pacewicz

Junior Genome analyst

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywała odbywając liczne staże naukowe, m.in. w Polskiej Akademii Nauk, a także realizując własne projekty badawcze skoncentrowane na rozwoju metod diagnostycznych dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi. Obecnie w MNM Diagnostics jest zaangażowana w rozwój narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, umożliwiających precyzyjną klasyfikację pacjentów onkologicznych do leczenia. Prywatnie miłośniczka gier planszowych, a także trener matematyki dla najmłodszych.

Łukasz Bahan

Senior Medical Relations Specialist

Aleksandra Szopa

BioBanking & Customer Support

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor inżynier nauk technicznych w dziedzinie biotechnologii. Badania do pracy magisterskiej i doktorskiej prowadziła w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Po uzyskaniu stopnia doktora przez kilka lat zarządzała projektami w branży wydawniczej, aby teraz wykorzystać połączenie swojej wiedzy i doświadczenia w rozwijaniu MNM Diagnostics. Prywatnie miłośniczka wspinaczki ściankowej i gór. W żyłach ma muzykę zamiast krwi.

Daria Kołodziejska

Junior Lab Specialist

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością z w diagnostyce genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W trakcie studiów dodatkowe doświadczenie zdobywała odbywając staże w instytucjach naukowych. Główny obszar jej zainteresowania to genetyka molekularna. W wolnym czasie lubi podróżować oraz rozwijać umięjętności cukiernicze.

Rada naukowa

Marcin Nowotny
Profesor w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ekspert w dziedzinie naprawy DNA.

David Sherratt
Profesor na Oxford University, ekspert w dziedzinie metabolizmu i topologii DNA.

Krzysztof Sobczak
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert w dziedzinie metabolizmu DNA / RNA.

Matthew Stracy
Asystent profesora na Oxford University, ekspert w dziedzinie analizy dużych ilości danych oraz lekooporności.

Kariera

Chcesz do nas dołączyć i zostać MNM’sem? Zobacz aktualne oferty pracy!

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas

  Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
  polityka prywatności | klauzula informacyjna

  W pośpiechu?

  Pobierz ulotkę   jestem pacjentemjestem lekarzemjestem studentem
   Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
   polityka prywatności
   klauzula informacyjna