Finance Manager – FRO

MNM Diagnostics to prężnie rozwijający się naukowy start-up, wytyczający nowe kierunki dla medycyny spersonalizowanej na europejskim rynku. Łączymy nowoczesną technologię, AI, naukę i medycynę, wykorzystując ich najnowsze osiągnięcia dla poprawy diagnostyki onkologicznej. To, co robimy, jest naszą pasją.


Idealnym Kandydatem/Kandydatką jest osoba, która posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie finansów i księgowości, pracowała w intensywnie rozwijających się organizacjach, jest nastawiona na pracę u podstaw i chce rozwijać się wraz z organizacją, która ma w planach rozbudowę struktur.

Oferujemy:

·      Dużą odpowiedzialność i swobodę działania
·      Pracę w młodym, dynamicznym i ambitnym środowisku, z dużym doświadczeniem międzynarodowym
·      Szacunek, zaufanie i wysoką kulturę pracy
·      Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, szkoleń, spotkań ze specjalistami
·      Realny wpływ na rozwój organizacji i podejmowanie decyzji strategicznych

Do obowiązków FRO będzie należeć:

·  Budowa, rozwój i zarządzanie działem finansów
·  Bieżąca kontrola i analiza danych finansowych, bilansów, wyników oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI – sprzedaż) oraz raportowanie sytuacji finansowej do Zarządu
·  Zarządzanie płynnością finansową
·  Przygotowywane miesięcznych oraz kwartalnych raportów
·  Nadzór nad procedurami finansowymi pod względem ich zgodności z prawem i regulacjami podatkowymi
·  Udział w kreowaniu, wdrażaniu i kontrolowaniu bieżącej działalności operacyjnej oraz krótko- i długoterminowej strategii Spółki (zwłaszcza finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej)
·  Przygotowywanie biznes planów

Wymagania:

·  Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia)

·  Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale finansów
·  Gruntowna wiedza z obszaru analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej
·  Doświadczenie zdobyte w Big4
·  Znajomość przepisów podatkowych w Polsce i USA
·  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
·  Silne umiejętności przywódcze oraz komunikacyjne, nastawienie na działanie

Przekonaj nas, że pasujesz do zespołu i to właśnie Ciebie powinniśmy zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną!

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@mnm.bio

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).