Inicjatywa COVID

COVID-19

Projekt COVID-19

W kwietniu we współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie rozpoczęliśmy prace nad projektem związanym z COVID-19. Badania mają na celu opracowanie nowego testu diagnostycznego umożliwiającego określenie indywidualnych genetycznych predyspozycji do zachorowania (lub oporności) i intensywności przebiegu choroby zainfekowanych pacjentów.

W projekcie wykorzystujemy zaawansowane techniki analizy całogenomowej (WGS) oraz innowacyjne narzędzia analityczne wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI). Posłużą one do identyfikacji markerów genetycznych, które mogą warunkować ciężki lub łagodny przebieg choroby COVID-19, a także do badania korelacji podatności na infekcje SARS-CoV-2 i chorób współistniejących. 

Diagnostyka genetyczna

Najpopularniejsza dziś metoda diagnostyki genetycznej wykorzystuje sekwencjonowanie celowane, polegające na analizie mutacji w konkretnych genach lub ich grupach. Niestety, badanie wybranych, pojedynczych mutacji niesie za sobą ogromne ograniczenia, gdyż wiele patogennych zmian w innych częściach genomu nie zostaje wykrytych, choć mogą mieć znaczenie.

Sekwencjonowanie całogenomowe (ang. WGS -Whole Genome Sequencing) to nowoczesne i zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które pozwala na analizę wszystkich informacji zawartych w genomie: całej sekwencji naszego DNA. Wykorzystanie tej techniki w badaniach nad COVID-19 może pomóc w identyfikacji tych elementów genomu Pacjenta, które mogą warunkować przebieg choroby.

Choroby krążeniowo-oddechowe,
a infekcja SARS-CoV-2

U niektórych osób, pomimo kontaktu z chorymi na COVID-19, nie dochodzi do rozwoju choroby lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Inni przechodzą chorobę bardzo ciężko, a poza objawami takimi jak kaszel, wysoka gorączka oraz problemy z oddychaniem, wymagają hospitalizacji.

Ze względu na symptomy, za pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby uznaje się osoby ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Dlatego jednym z założeń projektu jest weryfikacja, czy u Pacjentów istnieje związek pomiędzy występowaniem chorób krążeniowo-oddechowych, a wystąpieniem silnych objawów choroby COVID-19.

Międzynarodowe konsorcjum COVID Human Genetic Effort

Inicjatywa covid19hg.org powstała, aby usprawnić przepływ informacji między instytucjami badawczymi pracującymi nad genetyką osób podatnych na zakażenie wirusem SARS-CoV2 poprzez szybkie i odpowiedzialne rozpowszechnianie danych.

W skład konsorcjum wchodzą 152 renomowane ośrodki badawcze z całego świata (dane z 7.05.2020), takie jak Uniwersytet Rockefellera, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, Imperial College w Londynie oraz Yale School of Medicine i wciąż dołączają kolejne.

Główne cele inicjatywy to:

Atmosfera sprzyjająca współpracy

Opracowanie nowych działań analitycznych

Dzielenie się protokołami i danymi​

Poszukiwanie wariantów genetycznych u chorych

Stworzenie światowej bazy danych COVID-19

MNM Diagnostics - polski partner konsorcjum

MNM Diagnostics, jako pierwsza i wiodąca jednostka badawcza z Polski, stała się częścią projektu. Oznacza to, że wykonujemy sekwencjonowanie i udostępniamy wyniki analiz w bazie danych konsorcjum w imieniu polskich ośrodków badawczych, które chciałyby uczestniczyć w pracach tej międzynarodowej grupy.

Dołączyliśmy do konsorcjum, ponieważ chcemy być częścią światowej społeczności badawczej i mieć możliwość dzielenia się wynikami ambitnego projektu, który nie byłby możliwy bez udziału CSK MSWiA. Wierzymy, że poznanie indywidualnych predyspozycji genetycznych Pacjentów w kontekście zachorowania na COVID-19 może pomóc w zahamowaniu epidemii, a także w szybkim przeciwdziałaniu drugiej fali pandemii lub podobnych epidemii w przyszłości.

Opracowanie testu diagnostycznego COVID-19

Analiza materiału genetycznego pacjentów pozwoli określić, czy w genomach osób zakażonych znajdują się warianty genetyczne sugerujące predyspozycje do zachorowania na COVID-19. 

Uzyskane wyniki pomogą nam zaprojektować szybki, prosty i tani test diagnostyczny, który umożliwi identyfikację osób o predyspozycjach do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz osób o zwiększonej odporności na infekcje wirusem SARS-CoV-2. 

Dzięki temu możliwe będzie szybkie wdrożenie odpowiedniej opieki szpitalnej dla tych Pacjentów, u których potencjalny przebieg choroby może być bardzo ciężki.

Cel:
nowoczesny test diagnostyczny

Masz pytania?