COVID-19

Projekt COVID-19

We współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie rozpoczęliśmy wiosną 2020 roku prace nad projektami związanym z COVID-19. Badania mają na celu wykrycie indywidualnych genetycznych predyspozycji do zachorowania (lub oporności) i intensywności przebiegu choroby COVID-19, a w efekcie opracowanie nowego testu diagnostycznego umożliwiającego szybkie wykrywanie tych pacjentów, dla których zachorowanie może być szczególnie groźne. 

W projekcie wykorzystujemy zaawansowane techniki analizy całogenomowej (ang. Whole Genome Sequencing, WGS) oraz innowacyjne narzędzia analityczne wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI). Posłużą one do identyfikacji markerów genetycznych, które mogą warunkować ciężki lub łagodny przebieg choroby COVID-19, a także do badania korelacji podatności na infekcje SARS-CoV-2 i chorób współistniejących.

Diagnostyka całego genomu

Sekwencjonowanie całogenomowe (ang. Whole Genome Sequencing, WGS) to nowoczesne i zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które pozwala na analizę wszystkich informacji zawartych w naszym genomie. Wykorzystanie tej techniki w badaniach nad COVID-19 może pomóc w identyfikacji tych elementów genomu Pacjenta, które mogą warunkować przebieg choroby.

Projekty

Ze względu na symptomy, za pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby uznaje się osoby ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Dlatego jednym z założeń projektu jest weryfikacja, czy u tej grupy pacjentów istnieje związek pomiędzy występowaniem chorób krążeniowo-oddechowych, a wystąpieniem wyjątkowo nasilonych objawów choroby COVID-19.

U niektórych osób, pomimo kontaktu z chorymi na COVID-19, nie dochodzi do rozwoju choroby lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Inni przechodzą chorobę bardzo ciężko, a poza objawami takimi jak kaszel, wysoka gorączka oraz problemy z oddychaniem, wymagają hospitalizacji, a nawet specjalistycznego sprzętu ratującego życie. Uważamy, że przyczyna tak rożnego przebiegu choroby może być ukryta w genach pacjentów.

Badanie będzie polegało na sekwencjonowaniu całego genomu (WGS) pacjentów oraz zebraniu szczegółowej historii klinicznej przebiegu infekcji COVID-19. Następnie, przeprowadzona zostanie analiza zebranych informacji w celu identyfikacji markerów genetycznych, determinujących przebieg choroby COVID-19. Planowane jest sekwencjonowanie i analiza ponad 1000 genomów polskich pacjentów.

Test powstały w wyniku projektu pozwoli także na szybkie testowanie personelu medycznego w celu większej ochrony osób narażonych na ciężki przebieg choroby, jednocześnie wskazując te osoby, które są do pewnego stopnia chronione przez dane warianty genomowe, a wobec tego mogą bezpiecznie zapewnić opiekę osobom zakażonym. Warianty genetyczne chroniące pacjenta przed infekcją wirusową są już znane dla niektórych wirusów, na przykład HIV czy też H. Simplex.

Międzynarodowe konsorcjum
COVID Human Genetic Effort

Globalna inicjatywa covid19hg.org powstała, aby usprawnić przepływ informacji pomiędzy instytucjami badawczymi pracującymi nad genetyką osób podatnych na zakażenie wirusem SARS-CoV2 poprzez szybkie i odpowiedzialne upowszechnianie danych. Założeniem konsorcjum jest wymiana danych i wspólna ich analiza, przez co uzyskane wyniki będą najwyższej jakości.

W skład konsorcjum wchodzą 152 renomowane ośrodki badawcze z całego świata (dane z 7.05.2020), takie jak Uniwersytet Rockefellera, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, Imperial College w Londynie oraz Yale School of Medicine i wciąż dołączają kolejne.

Mapa konsorcjum Covid-19

MNM Diagnostics - polski partner konsorcjum

MNM Diagnostics, jako pierwsza i wiodąca jednostka badawcza z Polski, stała się częścią konsorcjum COVID Human Genetic Effort. Wykonujemy sekwencjonowanie i udostępniamy wyniki analiz w bazie danych konsorcjum w imieniu polskich ośrodków badawczych, które chciałyby uczestniczyć w pracach tej międzynarodowej grupy.

Wierzymy, że poznanie indywidualnych predyspozycji genetycznych Pacjentów w kontekście zachorowania na COVID-19 może pomóc w zahamowaniu epidemii, a także w szybkim przeciwdziałaniu drugiej fali pandemii lub podobnych epidemii w przyszłości.

Opracowanie testu diagnostycznego COVID-19

Analiza materiału genetycznego pacjentów pozwoli określić, czy w genomach osób zakażonych znajdują się warianty genetyczne sugerujące predyspozycje do zachorowania na COVID-19. 

Uzyskane wyniki pomogą nam zaprojektować szybki, prosty i tani test diagnostyczny, który umożliwi identyfikację osób o predyspozycjach do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz osób o zwiększonej odporności na infekcje wirusem SARS-CoV-2. 

Dzięki temu możliwe będzie szybkie wdrożenie odpowiedniej opieki szpitalnej dla tych Pacjentów, u których potencjalny przebieg choroby może być bardzo ciężki.

Cel:
nowoczesny test diagnostyczny

Masz pytania?