Bankowanie tkanek

BioBanki to miejsca, w których przechowuje się tkanki i komórki pobrane od pacjentów. Próbki te są mrożone, tak by nie uszkodzić znajdujących się w nich białek oraz materiału genetycznego. BioBanki są tworzone zarówno w celach naukowych, jak i diagnostycznych.

Bankowanie komórek nowotworowych umożliwia pacjentom zastosowanie najnowocześniejszych metod biologii molekularnej w celu lepszej diagnostyki i próby doboru najnowocześniejszej terapii celowanej w przyszłości, np. gdy będą dostępne nowe formy leczenia.

Biobankowanie i przechowywanie w Polsce i Europie

W Europie powstało już wiele wysokiej jakości biobanków, wspieranych przez instytucje naukowe. Pacjenci coraz chętniej przekazują anonimowo swoje próbki, co sprzyja rozwojowi badań nad nowotworami i w dalszej perspektywie, nad medycyną personalizowaną. 

Więcej informacji można znaleźć w raporcie Komisji Europejskiej.

Zwyczajna procedura diagnostyczna

Zwyczajna procedura diagnostyczna

Zazwyczaj procedura diagnostyczna próbki nowotworowej zakłada pobranie fragmentu nowotworu i utrwalenie go chemicznie - w postaci tak zwanego bloczka parafinowego. Mimo dużej użyteczności, ta metoda posiada ogromną wadę - uszkadza materiał genetyczny

Przechowywanie
w BioBanku PCBB

Przechowywanie w biobanku

W biobanku tkanka nie podlega procesowi utrwalania. Materiał biologiczny jest umieszczany w specjalnym buforze, który chroni przed degradacją i zapewnia świeżość tkanki, dzięki czemu próbka może zostać zamrożona. Tak zabezpieczona tkanka może zostać wykorzystana w przyszłości do użytecznych badań.

VS
Co daje Bankowanie?

Inwestycja w przyszłość

Przechowywanie komórek nowotworowych to inwestycja w przyszłość. Nowotwór usunięty w trakcie normalnego zabiegu resekcji jest traktowany jako odpad medyczny i jest utylizowany. Bankowanie świeżej tkanki umożliwia Pacjentom diagnostykę z wykorzystaniem analizy całego DNA nowotworu w oparciu o sekwencjonowanie całogenomowe (WGS ang. Whole Genome Sequencing)

Pacjent może wykonać analizę całego genomu nowotworowego, która otwiera drzwi do innowacyjnych opcji terapeutycznych, zidentyfikowania przyczyn np. oporności na daną terapię lub włączenia do programu badań klinicznych.

Pacjent zyskuje cenny czas na diagnostykę,tak istotny podczas leczenia onkologicznego.

Tkanka może być przechowywana w formie zamrożonej. Gdy w przyszłości pojawią się nowe terapie lub leki, może zostać wykorzystana do analizy pod kątem możliwości zastosowania tych metod leczenia.

Nie ma potrzeby wykonywania zabiegu chirurgicznego, aby pobrać nowy wycinek guza do kolejnych badań.

Za zgodą pacjenta tkanka może być wykorzystanaw badaniach naukowych nad nowymi metodami leczenia nowotworów.

logo Polskie Centrum Biobankowania

BioBankowanie

Sekwencjonowanie całogenomowe tkanki nowotworowej to nowoczesna metoda diagnostyczna, której przeprowadzenie jest możliwe tylko z wykorzystaniem odpowiednio zabezpieczonej tkanki. Dlatego utworzyliśmy Polskie Centrum BioBankowania (PCBB), pierwszy w Polsce BioBank dla pacjenta, umożliwiający BioBankowanie nieutrwalonych tkanek zarówno w celach naukowych, jak i diagnostyki personalnej MNM Diagnostics.

Więcej informacji

Badanie całego genomu nowotworu

Sekwencjonowanie całogenomowe (ang. Whole Genome Sequencing, WGS) pozwala na poznanie całej informacji zakodowanej w DNA. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wszelkich zmian genetycznych, zarówno w genach, jak i w innych rejonach genomu.

Wykryte zmiany patogenne w naszym DNA mogą odpowiadać za rozwój nowotworu, ale również mogą być wskazaniem do stosowania bardzo skutecznych terapii celowanych.

Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy pełną ochronę danych osobowych pacjenta. Informacje wykorzystywane do celów naukowych są poddawane pseudonimizacji a ich wykorzystanie bezwzględnie wymaga świadomej zgody pacjenta, który zapoznał się z klauzulą poufności. Identyfikacyjne dane osobowe uczestnika projektu są kodowane kodem numerycznym, a zespół analityczny nie ma wglądu do danych identyfikujących uczestników projektu. 

Każda próbka jest oznakowana swoim unikalnym kodem alfanumerycznym. Dodatkowo, pacjent może żądać zniszczenia przechowanej próbki i usunięcia wszelkich danych osobowych z bazy w dowolnym momencie.

Webinar

Wiecej informacji o PCBB znajda Państwo w Webinarze ‘Przez biobankowanie ku diagnostyce personalnej’.

Biobanki mają potencjał stać się kluczowym rozwiązaniem umożliwiającym spersonalizowaną medycynę w Polsce i na świecie.

Bankowanie krok po kroku

Procedura pobrania tkanki jest związana z rutynowym zabiegiem resekcji guza nowotworowego i odbywa się w szpitalu współpracującym z PCBB, po konsultacji z lekarzem onkologiem. Jeśli guz jest nieoperacyjny, lub chcemy zbiobankować tkankę jeszcze przed operacją,  istnieje możliwość pobrania próbki na etapie biopsji gruboigłowej. 

Oprócz tkanki guza, przy okazji rutynowych badań laboratoryjnych pobierana jest próbka krwi pacjenta, która także deponowana jest w biobanku jako wzorzec nienowotworowy.

Pytania i odpowiedzi

Decyzję o biobankowaniu tkanki nowotworowej w PCBB podejmuje lekarz prowadzący danego pacjenta. Jeśli pacjent kwalifikuje się do usunięcia chirurgicznego guza, to kwalifikuje się również do biobankowani usuniętej tkanki. Istnieją czynniki ograniczające możliwości przechowywania – guz może być zbyt mały. Ograniczeniem są również same techniki usuwania guzów nowotworowych, niektóre z nich mogą uniemożliwiać odzyskanie próbki do dalszego biobankowania.

Nowotwory bardzo często nie są jednorodne i poszczególne fragmenty danego guza mogą się różnić. Takie zjawisko zachodzi w trakcie tworzenia się przerzutów, jednak bazowy mechanizm, który doprowadził do procesu nowotworzenia pozostaje ten sam. Analiza genetyczna guza pierwotnego powinna w dużej mierze odpowiadać zmianom genetycznym występującym w przerzutach.
Nie ma jednak przeszkód, by wykonać ponowne profilowanie całogenomowe z komórek nowotworowych wywodzących się również z przerzutów, wtedy wyniki analizy będą zdecydowanie dokładniejsze.

Skupiamy się obecnie na przechowywaniu głównie nowotworów jajnika, trzustki, piersi i prostaty. Jednak nie istnieją techniczne przeciwwskazania do przechowywania innego rodzaju nowotworów. Zamierzamy w niedalekiej przyszłości poszerzać swoją ofertę, aby umożliwić przechowywanie i biobankowanie tkanek innym pacjentom onkologicznym.

Koszty bankowania tkanki nowotworowej dla pacjenta, w obecnej stawce preferencyjnej wynoszą 300 zł + VAT czyli 366zł za 5 letni okres przechowywania.
Biobankowanie dla instytucji naukowych jest oparte na współpracy przy realizacji projektów badawczych i wykonujemy je  nieodpłatnie.
Dokładne zasady biobankowania są regulowane na podstawie indywidualnej umowy z instytucją naukową.

Obecnie skupiamy się na współpracy z wybranymi szpitalami. Jednak staramy się rozszerzać zasięg i wprowadzać nowe możliwości kontaktowania się z PCBB i nawiązywania współpracy bezpośrednio z pacjentami, zatem prosimy o kontakt.

Współpraca

Uczestniczymy w licznych projektach naukowo-badawczych wraz z m. in. Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (więcej informacji na analizagenomu.pl). Współpracujemy również z wiodącymi szpitalami klinicznymi w ramach rozwoju zaawansowanych metod diagnostycznych w leczeniu onkologicznym. 

Jeśli Państwa placówka jest zainteresowana rozpoczęciem współpracy lub poszukuje partnera technologicznego zapraszamy do kontaktu:

Więcej informacji o współpracy z PCBB

W pośpiechu?

Jeśli nie mają dziś Państwo czasu wczytywać się w powyższe informacje, zachęcamy do zapoznania się z broszurą w formacie pdf, w której zawarliśmy podsumowanie najważniejszych informacji z tej strony.

Masz pytania?