PIERWSZA TAKA JEDNOSTKA W POLSCE - POLSKIE CENTRUM BIOBANKOWANIA

Diagnostyka całogenomowa nowotworu to nowoczesna metoda diagnostyczna, której przeprowadzenie jest możliwe tylko z wykorzystaniem odpowiednio zabezpieczonej tkanki guza.

Polskie Centrum BioBankowania (PCBB) jest pierwszym w Polsce BioBankiem stworzonym z myślą o Pacjentach, umożliwiającym Bankowanie nieutrwalonych tkanek w celach diagnostycznych oraz BioBankowanie w celach naukowych.

Dowiedz się więcej

Standardowa procedura diagnostyczna

Standardowa procedura diagnostyczna zakłada pobranie fragmentu nowotworu i utrwalenie go chemicznie – w postaci tak zwanego bloczka parafinowego, z użyciem parafiny i formaliny, które uszkadzają materiał genetyczny (DNA).

Przechowywanie w biobanku

W BioBanku tkanka nie zostaje utrwalona chemicznie. Fragment nowotworu umieszczany jest w specjalnym buforze, który chroni materiał genetyczny przed degradacją. Tak zabezpieczona i zamrożona próbka może zostać wykorzystana w przyszłości do badań diagnostycznych.

CO DAJE BANKOWANIE - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Przechowywanie komórek nowotworowych, pobranych w trakcie zabiegu resekcji lub biopsji, to inwestycja w przyszłość.

Bankowanie próbki guza umożliwia Pacjentom wykonanie diagnostyki całogenomowej  i próbę doboru terapii celowanej.

Zaawansowana diagnostyka genomowa

Badanie całego genomu nowotworu (w oparciu o WGS, ang. Whole Genome Sequencing, WGS) pozwala na poznanie pełnej informacji genetycznej, zakodowanej w DNA komórek nowotworowych. Oznacza to, że jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać błędy w sekwencji DNA, które doprowadziły do powstania choroby nowotworowej i powodują jej postęp.

Wiele terapii przeciwnowotworowych skierowanych jest do Pacjentów, którzy posiadają konkretną zmianę genetyczną w swoim DNA. Sprawdź, czy istnieje terapia odpowiednia dla Ciebie

Diagnostyka całogenomowa nowotworu, pozwala stwierdzić przyczyny oporności Pacjenta na daną terapię i identyfikuje zmiany, które mogą pozwolić na włączenie do badania klinicznego.

Pacjent oszczędza swój czas, tak istotny podczas leczenia onkologicznego. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badań diagnostycznych – nasz test zastępuje wszystkie pozostałe badania genetyczne, dając pełną odpowiedź na pytanie – “jak skutecznie leczyć nowotwór?”.

Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabiegu chirurgicznego, aby pobrać nowy wycinek guza do badań – korzystamy z tkanki, która stanowi “odpad medyczny”.

Gdy w przyszłości pojawią się nowe terapie lub leki, możemy wykonać ponowną analizę pod kątem możliwości zastosowania tych metod leczenia.

Razem możemy wspomóc rozwój medycyny. Za zgodą Pacjenta, jego tkanka może być wykorzystana w badaniach naukowych nad nowymi metodami leczenia nowotworów.

PRZECHOWYWANIE TKANEK W POLSCE I EUROPIE - BIOBANKOWANIE

W Europie powstało już wiele wysokiej jakości biobanków, wspieranych przez instytucje naukowe. Pacjenci coraz chętniej przekazują anonimowo swoje próbki, co sprzyja rozwojowi badań nad nowotworami i, w dalszej perspektywie, nad medycyną personalizowaną.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie Komisji Europejskiej.

Sprawdź

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH - BADANIA NAUKOWE

Zapewniamy pełną ochronę danych osobowych Pacjenta, w przypadku przekazania przez niego próbki do celów naukowych. BioBankowanie bezwzględnie wymaga świadomej zgody Pacjenta oraz zapoznania się z klauzulą poufności.

Każda BioBankowana próbka przekazana do celów naukowych, jest oznakowana unikalnym kodem alfanumerycznym. Zespół naukowy nie ma wglądu do danych identyfikujących uczestników badania naukowego. Dodatkowo, Pacjent może żądać zniszczenia przechowywanej próbki, zrezygnować z BioBankowania i zdecydować o usunięciu wszelkich danych osobowych z bazy w dowolnym momencie.

BANKOWANIE I BIOBANKOWANIE - KROK PO KROKU

Procedura pobrania tkanki do Bankowania i/lub BioBankowania jest przeprowadzana w trakcie rutynowego i zaplanowanego zabiegu resekcji guza nowotworowego lub biopsji gruboigłowej.

Pobranie próbki guza odbywa się w szpitalu współpracującym z PCBB, po konsultacji z lekarzem onkologiem. Oprócz tkanki guza, przy okazji rutynowych badań laboratoryjnych, pobierana jest próbka krwi Pacjenta, która zostaje także zdeponowana w BioBanku.

Jeśli Twój lekarz nie współpracuje jeszcze z PCBB – zgłoś się do nas!

Dowiedz się więcej

Pobranie

Tkanka przeznaczona do BioBankowania zostaje pobrana podczas rutynowej operacji usunięcia guza lub biopsji. Dodatkowo pobrana zostaje próbka krwi.

Kodowanie próbki

Dane osobowe Pacjenta są kodowane. Tożsamość Pacjenta jest niemożliwa do zidentyfikowania bez odkodowania próbki.

Przechowywanie

Próbka zostaje przesłana do PCBB, odpowiednio przygotowana i umieszczona w specjalnej chłodni.

Diagnostyka

W przypadku Bankowania, Pacjent może odkodować próbkę w dowolnym momencie i zlecić wykonanie z niej badania diagnostycznego.

Wsparcie

W przypadku BioBankowania, próbka przekazana przez Pacjenta zostanie w przyszłości wykorzystana do badań naukowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pcbb.pl

Pytania i odpowiedzi

Jakie wymagania musi spełnić pacjent, żeby jego tkanka była biobankowana w PCBB?

Decyzję o biobankowaniu tkanki nowotworowej w PCBB podejmuje lekarz prowadzący danego pacjenta. Jeśli pacjent kwalifikuje się do usunięcia chirurgicznego guza, to kwalifikuje się również do biobankowani usuniętej tkanki. Istnieją czynniki ograniczające możliwości przechowywania – guz może być zbyt mały. Ograniczeniem są również same techniki usuwania guzów nowotworowych, niektóre z nich mogą uniemożliwiać odzyskanie próbki do dalszego biobankowania.

Jeśli pacjent miał wykonany WGS lub inne badania genetyczne z tkanki nowotworowej, to czy w przypadku przerzutów należy ponownie pobrać tkankę do badań?

Nowotwory bardzo często nie są jednorodne i poszczególne fragmenty danego guza mogą się różnić. Takie zjawisko zachodzi w trakcie tworzenia się przerzutów, jednak bazowy mechanizm, który doprowadził do procesu nowotworzenia pozostaje ten sam. Analiza genetyczna guza pierwotnego powinna w dużej mierze odpowiadać zmianom genetycznym występującym w przerzutach.
Nie ma jednak przeszkód, by wykonać ponowne profilowanie całogenomowe z komórek nowotworowych wywodzących się również z przerzutów, wtedy wyniki analizy będą zdecydowanie dokładniejsze.

Jakie tkanki można przechowywać? Czy można przechowywać raka jajnika?

Skupiamy się obecnie na przechowywaniu głównie nowotworów jajnika i piersi. Jednak nie istnieją techniczne przeciwwskazania do przechowywania innego rodzaju nowotworów. Zamierzamy w niedalekiej przyszłości poszerzać swoją ofertę, aby umożliwić bankowanie i biobankowanie tkanek innym pacjentom onkologicznym.

Jakie są koszty takiego przechowywania dla pacjenta a jakie dla instytucji naukowej?

Jednorazowa opłata za pierwsze 3 lata bankowania wynosi 980 zł brutto.
Biobankowanie dla instytucji naukowych jest oparte na współpracy przy realizacji projektów badawczych i wykonujemy je nieodpłatnie.
Dokładne zasady biobankowania są regulowane na podstawie indywidualnej umowy z instytucją naukową.

Czy każdy może skorzystać z biobankowania, jeśli ma raka, zgłosić się prywatnie, czy tylko szpital może to zrobić?

Obecnie skupiamy się na współpracy z wybranymi szpitalami. Jednak staramy się rozszerzać zasięg i wprowadzać nowe możliwości kontaktowania się z PCBB i nawiązywania współpracy bezpośrednio z pacjentami, zatem prosimy o kontakt.

Współpraca

Uczestniczymy w licznych projektach naukowo-badawczych we współpracy z jednostkami naukowymi, m. in. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (więcej informacji na analizagenomu.pl). Współpracujemy również z wiodącymi szpitalami klinicznymi, w ramach rozwoju zaawansowanych metod diagnostycznych w leczeniu onkologicznym.

Jeśli Państwa placówka jest zainteresowana rozpoczęciem współpracy lub poszukuje partnera technologicznego zapraszamy do kontaktu mailowego.

Więcej informacji o współpracy z PCBB:

Dowiedz się więcej

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas

  Wyrażam zgodę na newsletter

  Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
  polityka prywatności | klauzula informacyjna

  W pośpiechu?

  Pobierz ulotkę   jestem pacjentemjestem lekarzemjestem studentem
   Wyrażam zgodę na newsletter
   Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
   polityka prywatności
   klauzula informacyjna