BANKOWANIE

Przechowujemy fragment Twojego guza do celów diagnostycznych.

Bankowanie fragmentu guza przeznaczone jest dla Pacjentów chorujących na nowotwory. Tkanka przechowywana jest w buforze, który ją chroni i zapobiega degradacji DNA, dzięki czemu może być wykorzystana do nowoczesnej diagnostyki genomowej nowotworu. Usługę bankowania (przechowywania) oferuje Polskie Centrum BioBankowania.

Dla kogo?

 • Dla Pacjentów cierpiących na nowotwory jajnika i piersi.
 • Dla Pacjentów przed zabiegiem usunięcia nowotworu (operacja lub biopsja).
 • Dla Pacjentów, którzy chcą mieć możliwość wykonania badań genetycznych swojej tkanki w dogodnym dla siebie czasie.

Co oferujemy?

 • Przechowywanie fragmentu guza w odpowiednich warunkach.
 • Możliwość skorzystania z materiału biologicznego w dowolnym czasie.
 • Przeprowadzenie profilowania całogenomowego z wykorzystaniem pobranego fragmentu guza.

Zaawansowana diagnostyka onkologiczna - profilowanie całogenomowe

Badamy całe DNA, aby skutecznie leczyć chorobę nowotworową.

Analizujemy DNA pobrane z komórek guza i porównujemy je ze zdrowym DNA, pochodzącym z krwi Pacjenta. Pozwala nam to znaleźć i zrozumieć mechanizmy prowadzące do powstania nowotworu i progresji choroby oraz wskazać możliwe skuteczne terapie i te, które nie zadziałają.

Wynik badania jest podpowiedzią dla lekarza, umożliwiającą skuteczne leczenie Pacjenta.

Dla kogo?

 • Dla Pacjentek z nowotworami jajnika i piersi.
 • Dla Pacjentek dysponujących nieutrwalonym chemicznie fragmentem guza nowotworowego.
 • Dla Pacjentek i lekarzy, którzy poszukują informacji o skutecznych sposobach leczenia nowotworu.

Co oferujemy?

 • Analizę całego genomu, wykonaną w oparciu o sekwencjonowanie całogenomowe (WGS – Whole Genome Sequencing).
 • Analizę patogennych zmian genetycznych guza, które powstały w trakcie życia (mutacji nabytych/somatycznych).
 • Analizę patogennych zmian genetycznych we krwi (wrodzonych/germinalnych), które mogą zostać przekazane potomstwu.
 • Raport diagnostyczny, zawierający klinicznie istotne zmiany genetyczne wraz ze szczegółowym opisem oraz wskazaniem możliwych do zastosowania terapii personalizowanych.
 • Możliwość ponownej analizy danych w przyszłości – nieustannie pojawiają się nowe odkrycia w dziedzinie genetyki.

_ALICE

Wskazujemy, czy Pacjentka kwalifikuje się do terapii z wykorzystaniem karboplatyny i/lub inhibitorów PARP w leczeniu raka jajnika.

Określamy, czy Pacjentka odniesie korzyści z zastosowania terapii opartej na karboplatynie i/lub inhibitorach PARP, wykorzystując informacje genetyczne zawarte w DNA komórek jej nowotworu.

W oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, wskazujemy czy Pacjentki z rozpoznaniem raka jajnika kwalifikują się do skutecznej terapii celowanej.

Dla kogo?

 • Dla Pacjentek z rakiem jajnika, szukających skutecznej metody terapeutycznej, u których zawiodło stosowane do tej pory leczenie.
 • Dla Pacjentek z rakiem jajnika, wrażliwych na platynę, u których występuje podejrzenie mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2.

Co oferujemy?

 • Analizę całego DNA z użyciem sekwencjonowania całogenomowego (WGS – Whole Genome Sequencing) i naszej autorskiej technologii stworzonej w oparciu o sztuczną inteligencję.
 • Raport diagnostyczny ze wskazaniem skuteczności zastosowania w terapii karboplatyny i/lub inhibitorów PARP.

Chcesz uzyskać więcej informacji?

ZADAJ PYTANIE

  Jestem:
  Temat:

  Wyrażam zgodę na newsletter

  Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
  polityka prywatności | klauzula informacyjna

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Historie pacjentów

  którzy dzięki diagnostyce całogenomowej zrozumieli źródło swojej choroby

  Przejdź

  Baza wiedzy

  przybliżająca szczegóły diagnostyki genomowej i BioBankowania

  Przejdź

  Masz pytania lub wątpliwości?

  Napisz do nas

   Wyrażam zgodę na newsletter

   Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
   polityka prywatności | klauzula informacyjna

   W pośpiechu?

   Pobierz ulotkę    jestem pacjentemjestem lekarzemjestem studentem
    Wyrażam zgodę na newsletter
    Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
    polityka prywatności
    klauzula informacyjna