Nasza misja

Wierzymy Wiemy, że informacja o tym w jaki sposób skutecznie leczyć nowotwór, jest ukryta w genomie pacjenta

Tworzymy narzędzia bazujące na danych genomowych, umożliwiające precyzyjne dobranie terapii dla pacjentów onkologicznych.

„Mutations No More” – MNM – w zamyśle oznaczało, że wiedza o nowotworze i mutacjach, które doprowadziły do jego powstania, wyposaża nas w narzędzia do skutecznej walki z chorobą. Jest to sedno medycyny spersonalizowanej, gdzie terapia dobierana jest do konkretnego pacjenta i nowotworu na podstawie analiz zmian genetycznych.

Zespół

MNM Diagnostics to interdyscyplinarny zespół łączący wiedzę z zakresu biologii molekularnej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Wymieniając się doświadczeniem i wiedzą tworzymy wspólnie najwyższej klasy rozwiązania służące do analizy danych zapisanych w genomie. To zróżnicowane i twórcze środowisko pozwala nam osiągać niemożliwe.

Paweł Zawadzki

CEO

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Katarzyna Zawadzka

COO

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

Paweł Sztromwasser

Head of Technology Development

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych.
Od 2011 Paweł intensywnie pracował z danymi z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Haukeland Univeristy Hospital w Bergen), a po powrocie do Polski jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie kieruje zespołem bioinformatyków i analityków danych w MNM.

Alicja Woźna

Head of Product Development

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. W 2017 roku rozpoczęła interdyscyplinarny program studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki w Zakładzie Biofizyki Molekularnej UAM. Zdobytą na studiach wiedzę, wykorzystywała uczestnicząc w wielu stażach i projektach badawczych w prestiżowych polskich i zagranicznych placówkach, m.in. w École Normale Supérieure de Lyon. Obecnie aktywnie uczestniczy w rozwoju MNM Diagnostics, jako Technology Development Manager, gdzie współtworzy innowacyjne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne oparte o metody uczenia maszynowego. Prywatnie pasjonatka sportu oraz literatury kryminalistycznej.

Michał Górczewski

Head of Finance

Absolwent Edinburgh Napier University. Początkowo zdobywał doświadczenie w międzynarodowych instytucjach, takich jak bank inwestycyjny JP Morgan, RBS oraz State Street Bank and Trust. Po powrocie do Polski pracował w branży inwestycyjnej, zarówno w firmie asset management, jak i towarzystwie ubezpieczeniowym, gdzie kierował działem inwestycji. Ponadto pracował również w branży e-commerce, gdzie odpowiadał za całokształt działań działu finansowego. W MNM Diagnostics odpowiada za działalność finansową firmy, wspiera firmę w rozwoju na nowym rynku oraz współtworzy strategię dalszego rozwoju.

Marcin Kowiel

Vice President of Engineering

Ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka i na kierunku Matematyka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 roku uzyskał tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Naukowo zajmował się holografią cyfrową (Oulu Southern Institute, Ylivieska, Finlandia), krystalografią związków organicznych (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), bioinformatyką, modelowaniem i walidacją struktur krystalicznych białek (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk). W trakcie stażu na Uniwersytecie w Wirginii, opracowywał modele uczenia maszynowego do klasyfikacji ligandów w strukturach krystalicznych białek. Współautor ponad 22 publikacji naukowych.
Od 2012 programista aplikacji webowych (Python), a od 2016 związany z branżą cyber bezpieczeństwa (F-Secure), najpierw jako inżynier oprogramowania, a następnie starszy inżynier ds. uczenia maszynowego i manager linowy. Zajmował się analizą danych wielkoskalowych (big-data, Spark), projektowaniem modeli uczenia maszynowego (scikit-learn) w środowisku chmurowym (AWS). Entuzjasta metod Agile, Scrum i Kamban.
Prywatnie pasjonat fotografii, lubi jeździć na rowerze i podróżować.
W MNM Diagnostics odpowiedzialny za rozwój działu inżynieryjnego, nadzorowanie zespołów deweloperskich, mentoring, wprowadzanie najlepszych praktyk rozwoju oprogramowania, projektowanie spójnej i efektywnej kosztowo platformy obliczeniowej.

Maciej Piernik

Head of AI

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Od 2015 roku adiunkt a wcześniej od 2010 roku asystent w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi badania w zakresie eksploracji danych i uczenia maszynowego oraz zajęcia dydaktyczne z tworzenia aplikacji internetowych. Prowadził również zajęcia z programowania obiektowego, baz danych oraz zaawansowanej eksploracji danych, a także zajęcia na studiach podyplomowych dotyczących baz danych oraz hurtowni i eksploracji danych. W latach 2008-2013 pracował jako programista nad rozwojem Systemu Informatycznego Szpitala Eskulap. Od 2018 roku jest odpowiedzialny za administrację i rozwój bazy danych oraz aplikacji Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Autor licznych publikacji w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych.

Maciej Dąbrowski

Director of Scientific Development

Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji licznych grantów badawczych oraz staży w renomowanych ośrodkach międzynarodowych jak University Hospital Southamton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Trieście, we Włoszech. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz współautor licznych publikacji naukowych z zakresu genetyki i biologii molekularnej. W MNM Diagnostics odpowiada za kierowanie projektami naukowymi i grantami badawczymi. Począwszy od pomysłu, poprzez planowanie badań, nadzór nad dokumentacją i finansami, aż po zarządzanie realizacją projektu. Odpowiada również za relacje firmy ze światem medycznym i współpracującymi ośrodkami klinicznymi. Dodatkowym działaniem jest kierowanie rozwojem biobanku próbek nowotworowych funkcjonującego w strukturach MNM Diagnostics.

Dawid Sielski

Data Scientist

Ukończył informatykę na Politechnice Łódzkiej. Uwielbia rozwiązywać problemy natury informatycznej zwłaszcza z dziedziny uczenia maszynowego. Na co dzień zajmuje się usprawnianiem działań zespołów analizujących zakresie analiz danych genomowych, dba o obliczenia na serwerach i klastrach obliczeniowych. Dodatkowo pełni rolę DevOpsa. Po godzinach żongluje i uprawia slackline.

Jacek Rosiak

Data Scientist

Absolwent Computer Science na Politechnice Łódzkiej, programista Python. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych korporacjach.

Dariusz Brzeziński

Data Scientist

Doktor habilitowany inżynier nauk technicznych w dziedzinie informatyka. Od 2020 roku profesor uczelni a wcześniej adiunkt na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Ma na swoim koncie także staż na University of Virginia, na Wydziale Fizjologii Molekularnej i Biofizyki. W swojej pracy naukowej zajmuje się uczeniem maszynowym, analizą strumieni danych oraz biologią strukturalną. Brał udział w projektach obejmujących również takie zagadnienia jak prognozowanie popytu, rozwój baz danych Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, analiza danych wypożyczalni e-booków czy wykorzystanie uczenia maszynowego w grach kooperacyjno-surwiwalowych. W MNM pomaga tworzyć modele uczenia maszynowego i narzędzia do monitorowania tych modeli.

Daniel Grzywczak

Data Scientist

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Posiada prawie 10 lat komercyjnego doświadczenia w projektach R&D, przede wszystkim z zakresu uczenia maszynowego, ale również analizy i przetwarzania sygnałów. Autor publikacji dotyczących głęgokiego uczenia. W MNM Diagnostics pracuje nad rozwojem modeli ML. W wolnych chwila podróżuje i śpiewa w chórze.

Maciej Meler

Junior Data Scientist

Ukończył studia inżynierskie na kierunku informatyka na Politechnice Poznańskiej. Aktualnie kończy studia magisterskie na specjalności sztuczna inteligencja. W MNM Diagnostics odpowiada za tworzenie analiz i modeli uczenia maszynowego. Dodatkowo jest odpowiedzialny za narzędzie do automatyzacji tego procesu. W wolnym czasie gra na gitarze i tworzy muzykę. Uprawia także japońska szermierkę - kendo.

Michał Mędzin

Junior Data Scientist

Jest studentem kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Obecnie kończy studia inżynierskie. W MNM zajmuje się tworzeniem modeli uczenia maszynowego oraz narzędzi do inżynierii cech. W wolnym czasie rysuje i uprawia jogę.

Paulina Nawrocka

Genome Analyst

Absolwentka biotechnologii na UAM, a także studiów podyplomowych z badań klinicznych i biomedycznych badań naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2017 doktorantka Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W trakcie studiów doktoranckich zaangażowana w poszukiwanie mutacji somatycznych w różnych typach nowotworów, głównie w raku podstawnokomórkowym skóry. Uczestniczka szkoleń z zakresu analityki danych, a także zarządzania projektami. Współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu genetyki nowotworów, opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. w Nucleic Acid Research. W MNM Diagnostics pełni funkcję analityka genomowego. Prywatnie miłośniczka jogi, biegów długodystansowych oraz górskich wędrówek.

Michał Gniot

Genome analyst

Doktor nauk medycznych, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Kilkanaście lat doświadczenia w diagnostyce molekularnej nowotworów, głównie hematologicznych (Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej SKPP w Poznaniu). Zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty standaryzacji oznaczeń molekularnych w białaczkach. Wieloletni współpracownik Kliniki Hematologii w Poznaniu (od 2007), od roku 2017 - adiunkt. Członek licznych towarzystw naukowych (European Hematology Association, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka). W MNM od 2020 roku. W wolnym czasie - fotograf, motocyklista, piwowar.

Klaudia Pacewicz

Junior Genome analyst

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywała odbywając liczne staże naukowe, m.in. w Polskiej Akademii Nauk, a także realizując własne projekty badawcze skoncentrowane na rozwoju metod diagnostycznych dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi. Obecnie w MNM Diagnostics jest zaangażowana w rozwój narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, umożliwiających precyzyjną klasyfikację pacjentów onkologicznych do leczenia. Prywatnie miłośniczka gier planszowych, a także trener matematyki dla najmłodszych.

Weronika Majer-Burman

Genome Analyst

Doktor nauk biologicznych, biotechnolog, Absolwentka kierunku biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W 2020 obroniła doktorat na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Pracowni Technologii Wysokoprzepustowych. Swoją wiedzę na temat gentyki nowotworów zdobywała podczas kursów zagranicznych m. in. w Toronto czy Paryżu oraz podczas współpracy naukowej z naukowcami z Erasmus Medical Center w Rotterdamie podczas projektu wykorzystującego wolnokrążące DNA w detekcji raka nerki. W MNM pełni funkcję analityka genomowego . Odpowiada za analizy danych całogenomowych oraz rozwój narzędzi diagnostycznych służacych do poprawnej kwalifikacji pacjentów nowotworowych.

Anna Cząstka

Business Analyst

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii przemysłowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, doświadczenie zdobywała na stażach w firmach przemysłowych. Z MNM Diagnostics związana od czerwca 2020, zajmuje się researchem, zbieraniem i interpretacją danych, identyfikacją trendów, mapowaniem i analizą konkurencji rynku biotechnologicznego - w szczególności w USA, wspiera również dział marketingu pod kątem rozwoju strony internetowej. Prywatnie pasjonatka sportu, po godzinach realizuje się jako instruktorka fitness.

Agnieszka Patz

Product Manager

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoje międzynarodowe doświadczenie z zakresu Marketingu i Zarządzania zdobywała podczas studiów w Danii i wymiany w Chinach. W 2020 ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
W MNM Diagnostics pracuje jako Product Manager, uczestniczy w tworzeniu planów i strategii marketingowych. W wolnym czasie lubi podróżować, jeździć na motocyklu, a zimą na snowboardzie.

Andrzej Kraszewski

Genome Analyst

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Chemik i biolog. W czasie studiów zaangażowany w pracę Laboratorium Chemii Bioorganicznej Uniwerstytetu Warszawskiego oraz University of Turku, prowadząc syntezy i analizy modyfikowanych nukleotydów i analogów kapu mRNA. Doświadczenie zawodowe zdobył rozwijając technologie integracji i analizy danych OMICS w prywatnym sektorze. W MNM od 2021 roku, pełni funkcję analityka genomowego i pomaga rozwijać narzędzia diagnostyczne wykorzystujące dane całogenomowe. W wolnym czasie skialpinista i ceramik.

Paulina Kołodziejak

Administration Specialist

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe w zakresie administracji, HR, księgowości oraz we wdrażaniu i sprawozdawczości finansowej w projektach współfinansowanych ze środków UE zdobywała podczas pracy w Centrum NanoBioMedycznym UAM oraz międzynarodowych korporacjach. Z MNM związana od marca 2019 roku. Koordynuje pracę biura oraz jest odpowiedzialna za kwestie finansowe i kadrowe. Prywatnie pasjonatka podróży, literatury faktu oraz jogi.

Bartłomiej Budny

Lab Manager

Karolina Lisiak-Teodorczyk

Lab diagnostician

Absolwentka Biotechnologii ze specjalnością w diagnostyce genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Uniwesytecie Medycznym w Poznaniu uzyskując prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Doświadczenie zdobywała w trakcie staży w instytucjach naukowych i firmach farmaceutycznych. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. Prywatnie miłośniczka podróży, architektury i sportów zimowych.

Filip Wolbach

Junior Lab Specialist

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył dodatkową wiedzę i doświadczenie podczas licznych wymian studenckich za granicą. Główne obszary zainteresowania to inżynieria genetyczna i mikrobiologia. Prywatnie miłośnik podróży i kultury hiszpańskiej.

Katarzyna Kasprzak

Junior Brand Manager

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmowała się obrotem wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków na rynki europejskie i bliskiego wschodu. W ostatnich latach powróciła do tematów związanych z genomiką, skupiając uwagę na rozwoju produktu i działaniach marketingowych w firmie zajmującej się badaniami genetycznymi. W MNM DIagnostics rozwija się jako Content Marketing Manager.

Rada naukowa

Marcin Nowotny
Profesor w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ekspert w dziedzinie naprawy DNA.

David Sherratt
Profesor na Oxford University, ekspert w dziedzinie metabolizmu i topologii DNA.

Krzysztof Sobczak
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert w dziedzinie metabolizmu DNA / RNA.

Matthew Stracy
Asystent profesora na Oxford University, ekspert w dziedzinie analizy dużych ilości danych oraz lekooporności.

Kariera

Chcesz do nas dołączyć i zostać MNM’sem? Zobacz aktualne oferty pracy!

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas

    Wyrażam zgodę na newsletter

    Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
    polityka prywatności | klauzula informacyjna