Nasza misja

Wierzymy Wiemy, że informacja o tym w jaki sposób skutecznie leczyć nowotwór, jest ukryta w genomie pacjenta

Korzystamy z najnowocześniejszej dostępnej technologii do diagnostyki genetycznej. Chcemy, aby każdy Pacjent mógł skutecznie leczyć swoją chorobę nowotworową.

Zespół

Nasz interdyscyplinarny zespół łączy wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biologii teoretycznej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, tworząc najwyższej klasy rozwiązania służące do analizy danych zapisanych w genomie.  Realizujemy wspólną wizję, opracowując nowe podejście do diagnostyki genetycznej. To interdyscyplinarne środowisko pozwala nam osiągać niemożliwe.

Paweł Zawadzki

CEO

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Katarzyna Zawadzka

COO

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

Paweł Sztromwasser

Head of Technology Development

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych.
Od 2011 Paweł intensywnie pracował z danymi z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Haukeland Univeristy Hospital w Bergen), a po powrocie do Polski jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie kieruje zespołem bioinformatyków i analityków danych w MNM.

Alicja Woźna

Head of R&D

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. W 2017 roku rozpoczęła interdyscyplinarny program studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki w Zakładzie Biofizyki Molekularnej UAM. Zdobytą na studiach wiedzę, wykorzystywała uczestnicząc w wielu stażach i projektach badawczych w prestiżowych polskich i zagranicznych placówkach, m.in. w École Normale Supérieure de Lyon. Obecnie aktywnie uczestniczy w rozwoju MNM Diagnostics, jako Technology Development Manager, gdzie współtworzy innowacyjne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne oparte o metody uczenia maszynowego. Prywatnie pasjonatka sportu oraz literatury kryminalistycznej.

Michał Górczewski

Head of Finance

Absolwent Edinburgh Napier University. Początkowo zdobywał doświadczenie w międzynarodowych instytucjach, takich jak bank inwestycyjny JP Morgan, RBS oraz State Street Bank and Trust. Po powrocie do Polski pracował w branży inwestycyjnej, zarówno w firmie asset management, jak i towarzystwie ubezpieczeniowym, gdzie kierował działem inwestycji. Ponadto pracował również w branży e-commerce, gdzie odpowiadał za całokształt działań działu finansowego. W MNM Diagnostics odpowiada za działalność finansową firmy, wspiera firmę w rozwoju na nowym rynku oraz współtworzy strategię dalszego rozwoju.

Marcin Kowiel

Vice President of Engineering

Ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka i na kierunku Matematyka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 roku uzyskał tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Naukowo zajmował się holografią cyfrową (Oulu Southern Institute, Ylivieska, Finlandia), krystalografią związków organicznych (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), bioinformatyką, modelowaniem i walidacją struktur krystalicznych białek (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk). W trakcie stażu na Uniwersytecie w Wirginii, opracowywał modele uczenia maszynowego do klasyfikacji ligandów w strukturach krystalicznych białek. Współautor ponad 22 publikacji naukowych.
Od 2012 programista aplikacji webowych (Python), a od 2016 związany z branżą cyber bezpieczeństwa (F-Secure), najpierw jako inżynier oprogramowania, a następnie starszy inżynier ds. uczenia maszynowego i manager linowy. Zajmował się analizą danych wielkoskalowych (big-data, Spark), projektowaniem modeli uczenia maszynowego (scikit-learn) w środowisku chmurowym (AWS). Entuzjasta metod Agile, Scrum i Kamban.
Prywatnie pasjonat fotografii, lubi jeździć na rowerze i podróżować.
W MNM Diagnostics odpowiedzialny za rozwój działu inżynieryjnego, nadzorowanie zespołów deweloperskich, mentoring, wprowadzanie najlepszych praktyk rozwoju oprogramowania, projektowanie spójnej i efektywnej kosztowo platformy obliczeniowej.

Dawid Sielski

Data Scientist

Ukończył informatykę na Politechnice Łódzkiej. Uwielbia rozwiązywać problemy natury informatycznej zwłaszcza z dziedziny uczenia maszynowego. Na co dzień zajmuje się usprawnianiem działań zespołów analizujących zakresie analiz danych genomowych, dba o obliczenia na serwerach i klastrach obliczeniowych. Dodatkowo pełni rolę DevOpsa. Po godzinach żongluje i uprawia slackline.

Jacek Rosiak

Data Scientist

Absolwent Computer Science na Politechnice Łódzkiej, programista Python. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych korporacjach.

Maciej Piernik

Head of AI

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Od 2015 roku adiunkt a wcześniej od 2010 roku asystent w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi badania w zakresie eksploracji danych i uczenia maszynowego oraz zajęcia dydaktyczne z tworzenia aplikacji internetowych. Prowadził również zajęcia z programowania obiektowego, baz danych oraz zaawansowanej eksploracji danych, a także zajęcia na studiach podyplomowych dotyczących baz danych oraz hurtowni i eksploracji danych. W latach 2008-2013 pracował jako programista nad rozwojem Systemu Informatycznego Szpitala Eskulap. Od 2018 roku jest odpowiedzialny za administrację i rozwój bazy danych oraz aplikacji Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Autor licznych publikacji w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych.

Dariusz Brzeziński

Data Scientist

Doktor habilitowany inżynier nauk technicznych w dziedzinie informatyka. Od 2020 roku profesor uczelni a wcześniej adiunkt na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Ma na swoim koncie także staż na University of Virginia, na Wydziale Fizjologii Molekularnej i Biofizyki. W swojej pracy naukowej zajmuje się uczeniem maszynowym, analizą strumieni danych oraz biologią strukturalną. Brał udział w projektach obejmujących również takie zagadnienia jak prognozowanie popytu, rozwój baz danych Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, analiza danych wypożyczalni e-booków czy wykorzystanie uczenia maszynowego w grach kooperacyjno-surwiwalowych. W MNM pomaga tworzyć modele uczenia maszynowego i narzędzia do monitorowania tych modeli.

Daniel Grzywczak

Data Scientist

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Posiada prawie 10 lat komercyjnego doświadczenia w projektach R&D, przede wszystkim z zakresu uczenia maszynowego, ale również analizy i przetwarzania sygnałów. Autor publikacji dotyczących głęgokiego uczenia. W MNM Diagnostics pracuje nad rozwojem modeli ML. W wolnych chwila podróżuje i śpiewa w chórze.

Maciej Meler

Junior Data Scientist

Ukończył studia inżynierskie na kierunku informatyka na Politechnice Poznańskiej. Aktualnie kończy studia magisterskie na specjalności sztuczna inteligencja. W MNM Diagnostics odpowiada za tworzenie analiz i modeli uczenia maszynowego. Dodatkowo jest odpowiedzialny za narzędzie do automatyzacji tego procesu. W wolnym czasie gra na gitarze i tworzy muzykę. Uprawia także japońska szermierkę - kendo.

Michał Mędzin

Junior Data Scientist

Jest studentem kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Obecnie kończy studia inżynierskie. W MNM zajmuje się tworzeniem modeli uczenia maszynowego oraz narzędzi do inżynierii cech. W wolnym czasie rysuje i uprawia jogę.

Michał Gniot

Genome analyst

Doktor nauk medycznych, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Kilkanaście lat doświadczenia w diagnostyce molekularnej nowotworów, głównie hematologicznych (Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej SKPP w Poznaniu). Zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty standaryzacji oznaczeń molekularnych w białaczkach. Wieloletni współpracownik Kliniki Hematologii w Poznaniu (od 2007), od roku 2017 - adiunkt. Członek licznych towarzystw naukowych (European Hematology Association, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka). W MNM od 2020 roku. W wolnym czasie - fotograf, motocyklista, piwowar.

Klaudia Pacewicz

Junior Genome analyst

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywała odbywając liczne staże naukowe, m.in. w Polskiej Akademii Nauk, a także realizując własne projekty badawcze skoncentrowane na rozwoju metod diagnostycznych dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi. Obecnie w MNM Diagnostics jest zaangażowana w rozwój narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, umożliwiających precyzyjną klasyfikację pacjentów onkologicznych do leczenia. Prywatnie miłośniczka gier planszowych, a także trener matematyki dla najmłodszych.

Weronika Majer-Burman

Genome Analyst

Doktor nauk biologicznych, biotechnolog, Absolwentka kierunku biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W 2020 obroniła doktorat na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Pracowni Technologii Wysokoprzepustowych. Swoją wiedzę na temat gentyki nowotworów zdobywała podczas kursów zagranicznych m. in. w Toronto czy Paryżu oraz podczas współpracy naukowej z naukowcami z Erasmus Medical Center w Rotterdamie podczas projektu wykorzystującego wolnokrążące DNA w detekcji raka nerki. W MNM pełni funkcję analityka genomowego . Odpowiada za analizy danych całogenomowych oraz rozwój narzędzi diagnostycznych służacych do poprawnej kwalifikacji pacjentów nowotworowych.

Elżbieta Kaja

Genome Analyst

W 2017 roku uzyskała tytuł doktora Nauk Biologicznych w dziedzinie Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia. W trakcie magisterskich i doktoranckich studiów biologicznych uczestniczyła w licznych stażach naukowych, m.in. na Universite Claude Bernard w Lyonie (Francja) i Penn State University w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych w Polsce i za granicą. W pracy naukowej zajmowała się analizami molekularnymi i bioinformatycznymi genów mikroRNA u roślin oraz mechanizmami naprawy DNA u bakterii. Współpracowała z firmą Ideas4Biology organizującą szkolenia dla naukowców. W MNM Diagnostics zajmuje się rekrutacją uczestników projektu sekwencjonowania 1200 genomów osób zarażonych wirusem SARS-Cov-2 oraz analizą danych genomowych. Prywatnie mama trzech chłopców, pasjonatka tańca, książek i podróży.

Andrzej Kraszewski

Genome Analyst

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Chemik i biolog. W czasie studiów zaangażowany w pracę Laboratorium Chemii Bioorganicznej Uniwerstytetu Warszawskiego oraz University of Turku, prowadząc syntezy i analizy modyfikowanych nukleotydów i analogów kapu mRNA. Doświadczenie zawodowe zdobył rozwijając technologie integracji i analizy danych OMICS w prywatnym sektorze. W MNM od 2021 roku, pełni funkcję analityka genomowego i pomaga rozwijać narzędzia diagnostyczne wykorzystujące dane całogenomowe. W wolnym czasie skialpinista i ceramik.

Paulina Nawrocka

Genome Analyst

Absolwentka biotechnologii na UAM, a także studiów podyplomowych z badań klinicznych i biomedycznych badań naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2017 doktorantka Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W trakcie studiów doktoranckich zaangażowana w poszukiwanie mutacji somatycznych w różnych typach nowotworów, głównie w raku podstawnokomórkowym skóry. Uczestniczka szkoleń z zakresu analityki danych, a także zarządzania projektami. Współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu genetyki nowotworów, opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. w Nucleic Acid Research. W MNM Diagnostics pełni funkcję analityka genomowego. Prywatnie miłośniczka jogi, biegów długodystansowych oraz górskich wędrówek.

Agnieszka Patz

Product Manager

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoje międzynarodowe doświadczenie z zakresu Marketingu i Zarządzania zdobywała podczas studiów w Danii i wymiany w Chinach. W 2020 ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
W MNM Diagnostics pracuje jako Product Manager, uczestniczy w tworzeniu planów i strategii marketingowych. W wolnym czasie lubi podróżować, jeździć na motocyklu, a zimą na snowboardzie.

Maciej Dąbrowski

Field Application Scientist

Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji licznych grantów badawczych oraz staży w renomowanych ośrodkach międzynarodowych jak University Hospital Southampton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Trieście, we Włoszech. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz współautor licznych publikacji naukowych z zakresu genetyki i biologii molekularnej. W MNM Diagnostics odpowiada za analizę danych całogenomowych, rozwój narzędzi bioinformatycznych oraz wsparcie merytoryczne dla działów sprzedaży i marketingu.

Paulina Kołodziejak

Administration Specialist

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe w zakresie administracji, HR, księgowości oraz we wdrażaniu i sprawozdawczości finansowej w projektach współfinansowanych ze środków UE zdobywała podczas pracy w Centrum NanoBioMedycznym UAM oraz międzynarodowych korporacjach. Z MNM związana od marca 2019 roku. Koordynuje pracę biura oraz jest odpowiedzialna za kwestie finansowe i kadrowe. Prywatnie pasjonatka podróży, literatury faktu oraz jogi.

Bartłomiej Budny

Lab Manager

Karolina Lisiak-Teodorczyk

Lab diagnostician

Absolwentka Biotechnologii ze specjalnością w diagnostyce genetycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Uniwesytecie Medycznym w Poznaniu uzyskując prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Doświadczenie zdobywała w trakcie staży w instytucjach naukowych i firmach farmaceutycznych. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. Prywatnie miłośniczka podróży, architektury i sportów zimowych.

Filip Wolbach

Junior Lab Specialist

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył dodatkową wiedzę i doświadczenie podczas licznych wymian studenckich za granicą. Główne obszary zainteresowania to inżynieria genetyczna i mikrobiologia. Prywatnie miłośnik podróży i kultury hiszpańskiej.

Anna Cząstka

Market Research Analyst

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii przemysłowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, doświadczenie zdobywała na stażach w firmach przemysłowych. Z MNM Diagnostics związana od czerwca 2020, zajmuje się researchem, zbieraniem i interpretacją danych, identyfikacją trendów, mapowaniem i analizą konkurencji rynku biotechnologicznego - w szczególności w USA, wspiera również dział marketingu pod kątem rozwoju strony internetowej. Prywatnie pasjonatka sportu, po godzinach realizuje się jako instruktorka fitness.

Katarzyna Kasprzak

Content Marketing Manager

Absolwentka biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i biotechnologii ze specjalnością w biotechnologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmowała się obrotem wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków na rynki europejskie i bliskiego wschodu. W ostatnich latach powróciła do tematów związanych z genomiką, skupiając uwagę na rozwoju produktu i działaniach marketingowych w firmie zajmującej się badaniami genetycznymi. W MNM DIagnostics rozwija się jako Content Marketing Manager.

Rada naukowa

Marcin Nowotny
Profesor w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ekspert w dziedzinie naprawy DNA.

David Sherratt
Profesor na Oxford University, ekspert w dziedzinie metabolizmu i topologii DNA.

Krzysztof Sobczak
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert w dziedzinie metabolizmu DNA / RNA.

Matthew Stracy
Asystent profesora na Oxford University, ekspert w dziedzinie analizy dużych ilości danych oraz lekooporności.

Kariera

Chcesz do nas dołączyć i zostać MNM’sem? Zobacz aktualne oferty pracy!

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas

  Wyrażam zgodę na newsletter

  Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
  polityka prywatności | klauzula informacyjna

  W pośpiechu?

  Pobierz ulotkę   jestem pacjentemjestem lekarzemjestem studentem
   Wyrażam zgodę na newsletter
   Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
   polityka prywatności
   klauzula informacyjna