Szacuje się, że choroba nowotworowa może dotknąć nawet co 3 mieszkańca Polski. Rak piersi to nowotwór, na który najczęściej chorują Polki, a także druga najczęstsza przyczyna umieralności wśród wszystkich Pacjentek z chorobą nowotworową.

Czym jest rak piersi?

Rak piersi spowodowany jest występowaniem szkodliwych (patogennych) zmian genetycznych, czyli mutacji genetycznych, w pojedynczych komórkach nabłonka budującego struktury piersi i jest nowotworem złośliwym. Takie komórki wyrywają się spod mechanizmów regulacyjnych organizmu i zaczynają się bardzo szybko i niekontrolowanie dzielić. Cechą nowotworów złośliwych jest zdolność do tworzenia przerzutów, czyli przemieszczania się komórek raka do innych narządów niż pierwotnie zajęty i powstawania tam nowych ognisk choroby.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka raka piersi możemy podzielić na niemodyfikowalne oraz modyfikowalne. Do czynników niemodyfikowalnych, czyli takich, na które nie ma się wpływu, należy m.in. wiek. Statystyki wskazują, że aż 80% zachorowań występuje po 50 roku życia. Do innych czynników ryzyka należy także obciążenie rodzinne czy obecność zmian genetycznych, głównie w genach BRCA1 oraz BRCA2. Podwyższone ryzyko wystąpienia raka piersi występuje również u kobiet, u których bardzo wcześnie pojawiła się pierwsza miesiączka lub późno wystąpiła menopauza. 

Z kolei do czynników modyfikowalnych, czyli takich, które możemy zmienić, należą m.in. niewłaściwa dieta zawierająca zbyt dużą ilość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego,  regularne spożywanie nawet małych ilości alkoholu, brak aktywności fizycznej czy palenie papierosów. Modyfikacja niezdrowego stylu życia może w znaczący sposób zredukować ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej.

OBJAWY RAKA PIERSI

Objawy raka piersi zależą od stopnia zaawansowania choroby. W początkowych stadiach zazwyczaj trudno dostrzec jakiekolwiek objawy. Pierwszym, najczęściej zauważalnym przez Pacjentki niepokojącym objawem, jest obecność pojedynczego, twardego, nieostro odgraniczonego guza w piersi. Czasami może pojawić się także zapalenie piersi i towarzysząca mu zwiększona bolesność piersi, obrzęk i zaczerwienie skóry, czy zmiany w obrębie brodawek sutkowych, takie jak wciągnięcie brodawki lub krwisty wyciek.

DIAGNOSTYKA RAKA PIERSI

Diagnostyka raka piersi zazwyczaj rozpoczyna się od wizyty u lekarza, który przeprowadza podstawowe badania. Lekarz standardowo zbiera wywiad i bada gruczoły piersiowe pacjentki. Kolejnym krokiem jest badanie obrazowe, zazwyczaj wykonywanym badaniem jest mammografia (wykorzystująca niewielkie dawki promieniowania rentgenowskiego) lub pomocniczo także USG. Badania te mają na celu potwierdzenie obecności zmiany nowotworowej.

Podstawą do rozpoznania konkretnego typu raka piersi i wdrożenia leczenia jest z kolei badanie preparatu tkankowego pobranego podczas biopsji gruboigłowej lub jej odmiany – biopsji mammotomicznej.

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI LECZENIA?

W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój nowych metod leczenia raka piersi. Podstawowymi metodami używanymi w terapii są leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia oraz leczenie hormonalne. Ostatnio do terapii stosowanych w raku piersi dołączyło także leczenie celowane, które polega na dobieraniu leków pod konkretne zmiany genetyczne w genomie nowotworu pacjentki.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

  • Rak piersi to nowotwór złośliwy, który wśród Polek występuje najczęściej. 
  • Istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko wystąpienia raka piersi, w tym m.in. starszy wiek, obecność raka piersi w rodzinie czy występowanie konkretnych zmian genetycznych w genomie pacjentki.
  • Podstawą rozpoznania raka piersi jest badanie próbki (preparatu tkankowego) pobranej w trakcie biopsji z guza nowotworowego pacjentki.
  • W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w terapii raka piersi, spowodowany głównie wprowadzeniem i rozwojem terapii celowanych.  

Bibliografia:

Jassem J, Kordek R. Onkologia. V. Gdańsk: Via Medica; 2019.