MNM Origin™

Znajdź przyczynę swojej choroby i odkryj jak ją leczyć

Produkt MNM Origin został stworzony dla osób, które podejrzewają u siebie bądź swojego dziecka/dzieci chorobę genetyczną. Wrodzona wada genetyczna może ujawnić się zarówno w ciągu kilku pierwszych lat po urodzeniu, jak i w późniejszych etapach życia człowieka.

Nasz produkt przeznaczony również też dla osób, u których:

  • zostały wykonane inne testy genetyczne, które nie przyniosły rezultatu;
  • lekarz zaleca wykonanie badania całogenomowego jako najbardziej zaawansowanego obecnie sposobu wykrywania wad genetycznych.

Analiza całego genomu

MNM Origin obejmuje analizę prawie 3,2 miliarda liter, które składają się na niemal całkowitą informację genetyczną indywidualnego człowieka. Dzięki temu jest w stanie wykryć nie tylko pojedyncze mutacje w rejonach kodujących białka – co oferują tradycyjne testy genetyczne, ale także zmiany w rejonach regulatorowych oraz, co ważniejsze, większe zmiany strukturalne na poziomie chromosomów.

Niemal każdego dnia publikowane są doniesienia o nowych chorobotwórczych zmianach odpowiedzialnych za powstanie choroby. Ogromną zaletą MNM Origin jest fakt, że po upływie nawet dłuższego czasu dane możemy poddać re-analizie i sprawdzić pod kątem najnowszych odkryć.

Jak to działa

Tradycyjna diagnostyka genetyczna analizuje niewielki procent informacji zawartej w DNA (ok. 0.1%). Pozostałe 99.9% naszego genomu może zawierać informacje, które mogą być kluczowe w diagnozowaniu chorób.

Krok1:

Wypełnienie formularza załączonego na stronie.

Prosimy o podanie najistotniejszych objawów chorobowych oraz ewentualnych badań genetycznych, które były już wykonywane. Na tym etapie nie jest konieczne załączanie żadnej dokumentacji medycznej.

Krok2:

Rozpatrzenie zgłoszenia

Zespół analityków, w porozumieniu z lekarzem genetykiem rozpatrzy dane zawarte w formularzu i skontaktuje się w celu ustalenia dalszych kroków. W niektórych wypadkach niezbędna będzie pierwsza osobista konsultacja u lekarza genetyka, który pobierze materiał do badań całogenomowych (ok.1 ml krwi).

Krok3:

Analiza materiału genetycznego

Materiał genetyczny uzyskany z próbki krwi zostanie zsekwencjonowany i poddany analizie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych oraz zinterpretowany przez analityków MNM Diagnostics. Raport z badania trafia do lekarza genetyka, który stawia ostateczną diagnozę i zaprasza Państwa na końcową konsultację.

Zgłoś się

Koszt badania:

  • 1 genom z pełną analizą i interpretacją – 11900 PLN
  • Trio (pacjent+ rodzice) – 21900PLN

Dane pacjenta

Czy pacjent miał wcześniej wykonywane badania genetyczne? (wymagane)
taknienie wiem

Czy w rodzinie pacjenta występowały choroby genetyczne? (wymagane)
taknienie wiem

Dane opiekuna prawnego

Wypełnij, jeżeli zgłaszasz dziecko (podopiecznego)

Dane kontaktowe


Zgody na przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia zgłoszenia

Dane podane w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Szczegółowo informacje dotyczące ochrony prywatności znajdują się w poniższej klauzuli informacyjnej.
Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszenia do programu MNM Origin


MNM Diagnostics sp. z o.o.
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
ul. Umultowska 89C
61-614 Poznań, Poland