Każdy chyba wie, że mamy 4 grupy krwi w tak zwanym „układzie AB0”: grupę A, grupę B, grupę AB i grupę 0. Nie każdy jednak wie, że typów „grup krwi” jest kilkadziesiąt (!) a zależą one od rodzaju białkowo-cukrowych „identyfikatorów” które czerwona krwinka może mieć na powierzchni

Układ AB0 oraz czynnik Rh są dwoma najbardziej znanymi, bo niezgodność tych identyfikatorów pomiędzy dawcą a biorcą niesie ze sobą duże ryzyko konfliktu serologicznego- stanu zagrażającego zdrowiu i życiu biorcy.

Serologia grup krwi jest bardzo skomplikowana, niech świadczy o tym chociażby fakt, że układ AB0 posiada jeszcze jedną- piątą grupę krwi. Nosi ona nazwę „grupy Bombaj” i ma symbol HH.

W dużym skrócie „identyfikatorem” układu AB0 na krwince jest łańcuch cukru, który posiada na końcu 2 ogniwa: obowiązkowo ogniwo 0 oraz dodatkowe ogniwo A lub B. Wszystkie (niemal!) osoby mają gen odpowiedzialny za produkcję łańcucha 0, a niektóre mają też gen dla produkcji łańcucha A i/lub B. Nasz organizm traktuje jako swoje krwinki, których identyfikator zna. Dla przykładu, jeśli krwinki w naszym organizmie mają łańcuchy 0 i A, przyjmie on od dawcy krew 0 i A, odrzuci zaś krew z łańcuchami B na powierzchni.

Bardzo rzadka mutacja, występująca rzadziej niż u 0,0004% ludzi powoduje, że krwinki nie posiadają identyfikatora 0. Brak tego ogniwa nie pozwala też na powstanie identyfikatora A ani B (bo są one przyczepiane do 0). Organizm takiej osoby nie zna więc i traktuje jak obcą KAŻDĄ grupę krwi inną niż Bombaj. Nosiciel grupy HH nie może więc w razie wypadku liczyć na pomoc żadnego dawcy bo szansa że w okolicy jest jeszcze ktoś bez antygenu 0 jest… zerowa!

Na tę okoliczność osoby z krwią Bombaj muszą same oddawać krew dla siebie. Krew taka jest specjalnie preparowana i przechowywana w centrach krwiodawstwa dla pechowego „krwiodawcy z Bombaju”.

 

Źródła:
Przeczytaj więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.