Wykorzystując przewodnictwo elektryczne i metodę edycji genów CRISPR, naukowcom udało się zakodować w genomie bakterii E.Coli 12-znakowy komunikat „Hello World!”!

Wykazano, że DNA skutecznie przechowuje również dane inne niż materiał genetyczny, np. takie jak wiadomości zakodowane komputerowo.

Kodowanie wykorzystywane przez komputer bazuje na ciągach zer i jedynek gdzie każda wartość jest nazwana bitem, zaś sześć bitów bakteryjnych odpowiada literze, cyfrze lub znakowi interpunkcyjnemu.

Aby stworzyć kod składający się z jedynek i zer, wprowadzono zmiany w genomie bakterii, wykorzystując prąd elektryczny. Technika ta opiera się o wykorzystanie impulsu elektrycznego do wywołania określonych zmian w sekwencji DNA genomu bakterii. Naukowcy włączali i wyłączali prąd, aby kontrolować kolejność zer i jedynek (jeden – obecność impulsu, zero – brak impulsu).

Poprzez przypisanie różnych 6-cyfrowych układów tych sekwencji DNA różnym literom alfabetu powstał czytelny kod. Kolejność aranżacji została zdekodowana przy użyciu sekwencjonowania DNA, co okazało się ekscytującym krokiem w wykorzystaniu DNA do przechowywania danych.

 

Źródła:

https://www.newscientist.com/article/2264383-crispr-gene-editing-used-to-store-data-in-dna-inside-living-cells/#ixzz6tWap1JmC

https://massivesci.com/articles/dna-storage-living-bacteria/

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/scientists-write-hello-world-bacterial-dna-electricity-and-crispr-180976763/