Go to Brand

MNM Diagnostics Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.03.03.03-30-0191/20
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa MNM Diagnostics Sp. z
o.o. poprzez działania promocyjne marki na rynkach zagranicznych
Cel projektu: Celem projektu jest rozpropagowanie i sprzedaż na rynkach zagranicznych
usług profilowania całogenomowego, identyfikacji mutacji odpowiadających za powstanie
chorób rzadkich oraz biobankowania tkanek nowotworowych.
Całkowita wartość: 308 200,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 261 970,00 PLN
Numer projektu: POIR.03.03.03-30-0191/20-00

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas

    Wyrażam zgodę na newsletter

    Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
    polityka prywatności | klauzula informacyjna