Nikogo nie trzeba przekonywać, że między płciami istnieją genetyczne różnice. Różna budowa naszych organizmów czy działających na nas hormonów musi mieć podłoże molekularne. Jak więc determinowane są te różnice?

Najprościej można powiedzieć, że kobieta posiada zestaw chromosomów XX, podczas gdy mężczyzna posiada zestaw chromosomów XY (inaczej chromosomy X i Y nazywamy allosomami). W pozostałych 22 parach chromosomów (nazywanych autosomami) nie znajdziemy różnic w ich budowie „zewnętrznej” (co nie oznacza, że ekspresja genów na nich się znajdujących będzie taka sama u obu płci). Przyjrzyjmy się teraz bliżej chromosomom X oraz Y. Chromosom X zawiera 900 genów, które kodują białka niezbędne w wielu procesach zachodzących w naszym organizmie. O jego istotności może też świadczyć fakt, iż istnieje aż 200 chorób, które mogą być spowodowane wystąpieniem mutacji w jego obrębie. Jak w tym porównaniu wypada chromosom Y? Zawiera znacznie mniej genów, bo tylko około 55, w tym gen SRY odpowiedzialny za zapoczątkowanie męskiego wzorca rozwoju zarodka.

Załóżmy teraz, że na jednym z genów znajdujących się na chromosomie X nastąpiła chorobotwórcza mutacja. W przypadku kobiet, u których znajdują się dwie kopie chromosomu X, zazwyczaj taka zmiana nie wywoła choroby, gdyż są one zabezpieczone prawidłową kopią tego samego genu, znajdującą się na ich drugim chromosomie X. W przypadku mężczyzn wystąpienie takiej mutacji, będzie już skutkować rozwojem choroby, gdyż nie może być ona zrekompensowana obecnością prawidłowej kopii genu na drugim chromosomie. W taki sposób przenoszonych jest wiele chorób sprzężonych z chromosomem X, takich jak: dystrofia mięśniowa Duchenne’a lub hemofilia typu A, które występują praktycznie wyłącznie u mężczyzn.

A co w przypadku częściej występujących chorób? Okazuje się, że bycie mężczyzną w pojedynku z SARS-CoV-2 przynosi częstsze zakażenia, więcej powikłań oraz większe ryzyko zgonu. W genetyce zdecydowanie brak jest równości! Jeśli chcesz wiedzieć więcej, kliknij link: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26860832,dobra-wiadomosc-z-okazji-dnia-kobiet-panie-to-genetycznie-silniejsza.html