Genetyczne podstawy depresji pozostają dalej dosyć mgliste. Co jakiś czas pojawiają się badania wskazujące możliwe zależności między niektórymi genami a ryzykiem depresji. Jednym z takich genów jest gen kodujący białko huntingtynę (HTT).

Nieprawidłowa liczba powtórzeń poliglutaminowych w genie HTT skutkuje wystąpieniem choroby Huntingtona, w której powstaje nieprawidłowa huntingtyna. Każdy z nas posiada powtórzenia poliglutaminowe (CAG) w genie HTT. Prawidłowa liczba powtórzeń wynosi maksymalnie 35, a liczba ponad 40 powtórzeń skutkuje wystąpieniem choroby Huntingtona. Co się dzieje, jeśli mamy od 36 do 39 powtórzeń? Pomiędzy liczbą 36 a 39 powtórzeń istnieje tak zwana niepełna penetracja genu. U osoby z taką liczbą powtórzeń, objawy choroby raczej nie wystąpią. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że u potomstwa takiej osoby choroba ujawni się już w pełnej okazałości.

Choroba Huntingtona jest chorobą neurodegeneracyjną i jednym ze znanych czynników związanych z wystąpieniem depresji. Podczas badań genu HTT okazało się, że również niska liczba powtórzeń CAG znacznie zwiększa ryzyko depresji.

Wydaje się, że coś naprawdę może być na rzeczy. Ewolucja zdecydowanie preferuje konkretny rozdział liczby powtórzeń w tym genie. U znacznej większości osób będzie to liczba pomiędzy 17 a 20 powtórzeniami CAG. Poniżej tej liczby następuje bardzo gwałtowny spadek liczby osób posiadających mniej niż 17 powtórzeń. Z drugiej strony krzywej, liczba osób z powtórzeniami w ilości ponad 20 również spada, jednak jest to o wiele łagodniejszy trend. Zdecydowanie łatwiej będzie spotkać osobę z 25 powtórzeniami CAG niż z 9.

Naukowcy nie są pewni, dlaczego mała liczba powtórzeń CAG w genie HTT wpływa na zwiększenie ryzyka depresji. Sugeruje się, że może mieć to związek z dużym znaczeniem huntigtyny w prawidłowym rozwoju embrionalnym układu nerwowego. Huntigtyna odgrywa także duża rolę w regulacji neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (z ang. brain-derived neurotrophic factor, BDNF). Zmniejszony poziom BDNF jest znanym czynnikiem znacznie zwiększającym ryzyko rozwinięcia się depresji. Są to jednak tylko hipotezy, a na dowiedzenie się konkretnych przyczyn przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać!

Więcej na ten temat:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29225330/