Przebieg projektu
COVID-19

We współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, wiosną 2020 roku, rozpoczęliśmy prace nad projektem związanym z COVID-19. Badania realizowane w ramach projektu mają na celu wykrycie indywidualnych genetycznych predyspozycji do zachorowania (lub oporności) i intensywności przebiegu choroby COVID-19, a w efekcie opracowanie nowego testu diagnostycznego. Test ten umożliwi szybkie wykrywanie tych Pacjentów, dla których zachorowanie może być szczególnie groźne.

W projekcie wykorzystujemy zaawansowane techniki analizy całogenomowej (ang. Whole Genome Sequencing, WGS) oraz innowacyjne narzędzia analityczne oparte na sztucznej inteligencji (AI). Posłużą one do identyfikacji markerów genetycznych, które mogą warunkować ciężki lub łagodny przebieg choroby COVID-19, a także do badania korelacji podatności na infekcje SARS-CoV-2 i chorób współistniejących.

Nie przyjmujemy obecnie nowych zgłoszeń do projektu. Projekt został zakończony.

Projekty

Choroby krążeniowo-oddechowe, a infekcja SARS-CoV-2

Za Pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 uznaje się osoby ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Jednym z założeń projektu jest weryfikacja czy u tej grupy Pacjentów istnieje związek pomiędzy występowaniem chorób krążeniowo-oddechowych, a pojawieniem się wyjątkowo nasilonych objawów choroby COVID-19.

1000 Genomów COVID-19

U niektórych osób, pomimo kontaktu z chorymi na COVID-19, nie dochodzi do rozwoju choroby lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Inni przechodzą chorobę bardzo ciężko, a poza objawami takimi jak: kaszel, wysoka gorączka oraz problemy z oddychaniem, wymagają hospitalizacji, a nawet specjalistycznego sprzętu ratującego życie. Uważamy, że przyczyna tak różnego przebiegu choroby jest ukryta w genomach Pacjentów.

Projekt 1000 GENOMÓW COVID-19 polega na sekwencjonowaniu całego genomu (WGS) Pacjentów oraz zebraniu szczegółowej historii klinicznej przebiegu infekcji COVID-19. Następnie, przeprowadzona zostanie analiza zebranych informacji w celu identyfikacji markerów genetycznych, determinujących przebieg choroby COVID-19. Planowane jest sekwencjonowanie i analiza ponad 1000 genomów polskich Pacjentów.

Test diagnostyczny, powstały w wyniku projektu, pozwoli na szybkie testowanie personelu medycznego w celu większej ochrony osób, narażonych na ciężki przebieg choroby, jednocześnie wskazując te osoby, które są do pewnego stopnia chronione przez dane warianty genomowe, a wobec tego mogą bezpiecznie zapewnić opiekę osobom zakażonym.

Technologia - sekwencjonowanie całego genomu

Do realizacji projektu używamy technologii sekwencjonowania całogenomowego (ang. Whole Genome Sequencing, WGS). Jest to nowoczesne i zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które pozwala na analizę wszystkich informacji zawartych w genomie. Wykorzystanie tej techniki w badaniach nad COVID-19 może pomóc w identyfikacji tych elementów genomu Pacjentów, które mogą warunkować przebieg choroby.

Międzynarodowe konsorcjum - COVID Human Genetic Effort

Globalna inicjatywa covid19hg.org powstała, aby usprawnić przepływ informacji pomiędzy instytucjami badawczymi, pracującymi nad genetyką osób podatnych na zakażenie wirusem SARS-CoV2 poprzez szybkie i odpowiedzialne upowszechnianie danych. Założeniem konsorcjum jest wymiana danych i ich wspólna analiza, przez co uzyskane wyniki będą najwyższej jakości.

W skład konsorcjum wchodzą 248 renomowane ośrodki badawcze z całego świata (dane z 11.01.2020), takie jak Uniwersytet Rockefellera, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, Imperial College w Londynie oraz Yale School of Medicine i wciąż dołączają kolejne.

Polski partner konsorcjum - MNM Diagnostics

MNM Diagnostics jest pierwszą jednostką badawczą z Polski, która dołączyła do konsorcjum COVID Human Genetic Effort. Jako jednostka wiodąca, wykonujemy sekwencjonowanie i udostępniamy wyniki analiz w bazie danych konsorcjum w imieniu polskich ośrodków badawczych, które chciałyby uczestniczyć w pracach tej międzynarodowej grupy.

Wierzymy, że poznanie indywidualnych predyspozycji genetycznych Pacjentów w kontekście zachorowania na COVID-19 może pomóc w zahamowaniu epidemii.

Cel - Nowoczesny test diagnostyczny

Analiza materiału genetycznego Pacjentów pozwoli określić, czy w genomach osób zakażonych znajdują się warianty genetyczne, warunkujące predyspozycje do zachorowania na COVID-19.

Uzyskane wyniki pomogą nam zaprojektować szybki, prosty i tani test diagnostyczny, który umożliwi identyfikację osób o predyspozycjach do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz osób o zwiększonej odporności na infekcje wirusem SARS-CoV-2.

Dzięki temu, możliwe będzie szybkie wdrożenie odpowiedniej opieki szpitalnej dla tych Pacjentów, u których potencjalny przebieg choroby może być bardzo ciężki.

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas

    Wyrażam zgodę na newsletter

    Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną
    polityka prywatności | klauzula informacyjna