Dla genetyka, który pracuje nad analizą genomu nowotworu, bardzo ważny jest graficzny sposób przedstawienia danych. By nie zgubić się w gąszczu zmian genetycznych, pewien mądry człowiek stworzył graf, obrazujący genom jako koło, na ktorym rearanżacje chromosomowe przestawia się różnokolorowymi liniami, zmiany liczby kopii fragmentów DNA wycinkami na kole a małe warianty- kropkami. 

Nabycie umiejętność wizualizacji takich danych i ich czytania nie jest łatwe, ale musicie przyznać że circos ploty mają niezwykły urok. Infografika przedstawia krótką instrukcję obsługi takich pięknych „genomowych kordonków muliny”.


Tutaj znajdziecie piękną infografikę na ten temat.