Nowy, obiecujący lek umożliwił spektatkularną, choć częściową, remisję pacjentce
z zaawansowanym, przerzutowym rakiem trzustki.

Jak donosi MD Anderson Center selpercatinib, bo o nim mowa, umożliwił pacjentce z bardzo zaawansowanym rakiem trzustki stabilizację choroby i pomniejszenie guza o połowę: rzecz absolutnie niespotykana w tego typu nowotworze! Dzięki genomowemu profilowaniu raka
u młodej pacjentki wykryto fuzję genu RET. Pacjentka została zakwalifikowana do próby
LOXO-292 i otrzymała eksperymentalny lek celowany.

Efekty przerosły badaczy. Podobnie dobre wyniki leczenia zanotowano u innych pacjentów
z zaawansowanymi nowotworami tarczycy. Całkiem więc możliwe, że lek po zakończeniu badań klinicznych otrzyma rejestrację szeroką, umożliwiającą jego zastosowanie we wszystkich guzach z rearanżacją w genie RET. Co równie istotne, pacjentka zawdzięcza życie badaniom genomowym, bez których nie byłoby możliwe zastosowanie terapii celowanej.

Źródło dotyczące badań klinicznych dostępne TUTAJ.


Rak trzustki