Fryderyk Chopin to najwybitniejszy polski kompozytor, a do tej pory, najbardziej prawdopodobną przyczyną jego śmierci jest gruźlicze zapalenie osierdzia i gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa. Mówimy tu o prawdopodobnej przyczynie, bowiem wokół choroby Chopina wciąż pojawia się wiele niejasności.

Fryderyk Chopin chorował przewlekle, a główne objawy chorobowe pochodziły z dróg oddechowych – męczący kaszel i okresowe dusznościami, odkrztuszanie gęstej i lepkiej wydzieliny oraz krwiopluciem, pojawiające się w późniejszej fazie choroby. Fryderyk Chopin zmarł w Paryżu w 1849 roku. Pojawiają się sugestie, że dopiero analiza genetyczna może przynieść ostateczne wyjaśnienie przyczyny śmierci kompozytora. Według dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu prof. Michała Witta, nie jest to zwykła ciekawość, a dążenie do zweryfikowania hipotez stawianych przez naukowców. Serce Fryderyka Chopina, zgodnie z jego wolą, zostało usunięte ze zwłok i zabezpieczone wróciło do Polski – obecnie jest przechowywane w kościele św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu, rodzinnej parafii Chopinów.

Co istotne, analizy genetyczne mające na celu potwierdzenie przyczyny śmierci kompozytora, wcale nie wymagałyby otwierania słoja, w którym przechowywane jest serce Chopina. Swoją drogą, otwarcie słoja i wynikająca z tego gwałtowna zmiana czynników środowiskowych, mogą spowodować natychmiastowy rozpad zakonserwowanej tkanki.

Jak w takim razie jak badaniami genetycznymi możemy potwierdzić przyczynę śmierci Fryderyka Chopina? Badania genetyczne mogą zostać przeprowadzone na członkach rodziny Chopina. Przeprowadzone analizy pozwolą potwierdzić lub wykluczyć dziedziczne obciążenie genetyczne. Według jednej z popularnych hipotez, Fryderyk Chopin wcale nie chorował na gruźlicę, a na mukowiscydozę – niedobór alfa-1-trypsyny. Badania materiału genetycznego pochodzącego od zmarłych krewnych, mogą przynieść odpowiedź na to pytanie. Źródłem materiału genetycznego mogą być kości płaskie czaszki lub zęby, które zachowują się znacznie dłużej niż reszta szkieletu ludzkiego. Pobranie tego materiału może zostać wykonane podczas renowacji nagrobków rodziny Chopina, bez naruszania godności czy też fizycznej całości szczątków krewnych Fryderyka Chopina. Rodzice kompozytora wraz z jego młodszą siostrą są pochowani na warszawskich Powązkach.

Prof. Witt: badania genetyczne mogłyby w 100 proc. potwierdzić przyczyny śmierci Fryderyka Chopina

Badania genetyczne mogłyby w 100 proc. potwierdzić przyczyny śmierci Fryderyka Chopina – mówił PAP prof. Michał Witt z Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Dodał, że materiał do badań mógłby pochodzić od pochowanych na warszawskich Powązkach rodziców i siostry kompozytora.

Dlaczego do tej pory nie ma pewności co do przyczyny śmierci? Protokół sekcji zwłok Chopina, spłonął w pożarze paryskiego archiwum policyjnego w 1871 roku. Specjaliści na ten moment opierają się jedynie na przekazach ustnych uczennicy Chopina, która wspominała o wzmiance z protokołu dotyczącej  „zmian patologicznych silniej wyrażonych w obrębie serca niż w płucach kompozytora”.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź tutaj.