Our mission

We believe know that information about how to fight cancer is hidden in the patient’s tumor genome

By providing cutting-edge genome analysis, we are developing new approaches to personalized medicine. We are working to give every patient the best chance to win the battle against the disease.

Meet our team!

Our interdisciplinary team combines expertise in DNA chemistry and cell biology, with AI and machine learning to provide cutting-edge genome analysis and develop new approaches to personalized medicine. We work together toward a common vision. This interdisciplinary environment allows us to achieve the impossible.

Leadership

Paweł Zawadzki

CEO

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Katarzyna Zawadzka

COO

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

Paweł Sztromwasser

CTO

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (2007), w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych. Od 2011 Paweł intensywnie pracował z analizą danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Szpital Uniwersytecki Haukeland w Bergen), a później jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W trakcie licznych projektów badawczych Paweł przeanalizował między innymi kilkadziesiąt całych genomów człowieka, kilkaset egzomów, oraz kilkaset genomów bakteryjnych.

Alicja Woźna

Technology Development Manager

Katarzyna Ferdyn

Director of Polish Biobanking Center

Od 2004 r. związana z branżą biotechnologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu Quality Management System (QMS), procesów operacyjnych, technologicznych, analizie procesów biznesowych stanowiących dane wejściowe do wdrożeń systemów IT klasy ERP oraz w przeprowadzaniu audytów w zakresie pobierania tkanek i komórek, procesów technicznych i technologicznych w biobankach, transporcie i dystrybucji materiału biologicznego. Od 2015 współpracuje jako Expert techniczny w grupie BBMRI-ERIC – BBMRI. Od 2017 roku jest reprezentantem w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) w KT 287 ds. Biotechnologii. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad normą 20387 Biotechnology — Biobanking — General requirements for Biobanking.

Paula Dobosz

Chief of Scientific Development

Genetyk, specjalistka medycyny genomowej. Naukowo zainteresowana immunoonkologią i genetyką nowotworów. Prowadziła badania nad sposobami komunikacji, jakie komórki nowotworowe wykorzystują do zatrzymywania agresji ze strony układu immunologicznego człowieka, starając się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak jest, że nasz układ immunologiczny czasem przestaje walczyć i pozwala na rozwój nowotworu? Swoją przygodę z biologią molekularną i medycyną rozpoczynała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 2018 roku, jako jedna z kilkunastu pierwszych osób na świecie, uzyskała dyplom spec. Genomic Medicine, ukończywszy studia medyczne na prestiżowej brytyjskiej uczelni Cambridge University. Aby lepiej rozumieć problemy pacjentów onkologicznych, ukończyła również studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej i onkopsychologii. Po obronie doktoratu pracowała naukowo, studiowała i szkoliła się na stażu podoktorskim m.in. w Cambridge University (UK), Tel Aviv University (IL) i Georgetown University (USA). Obecnie pracuje w naukowym start-upie MNM Diagnostics jako Dyrektor ds Rozwoju Naukowego. Zajmuje się również popularyzacją nauki, zwłaszcza najnowszych osiągnięć w dziedzinie genetyki, a od ponad 10 lat prowadzi genetycznego bloga „Fakty i Mity Genetyki”.

Scientific advisory board

Kelly Gordon, PhD

Regulatory

Walter Carney, PhD

Biomarker Validation

Frances Toneguzzo, PhD

IP Strategy

Dominik Głodzik, PhD

AI Expert, SFW Engineer

Career

Want to join us?  See current job offers!

Any questions?

Contact us

  I have read and agree to privacy policy and terms of service
  privacy policy | terms of service

  In a hurry?

  Download a leaflet   I'm a patientI'm a doctorI'm a student
   I have read and agree to privacy policy and terms of service
   privacy policy
   terms of servic