Our mission

We believe know that information about how to fight cancer is hidden in the patient’s genome

By providing cutting-edge genome analysis, we are developing new approaches to personalized medicine. We are working to give every patient the best chance to win the battle against the disease.

Meet our team!

Our interdisciplinary team combines expertise in DNA chemistry and cell biology, with AI and machine learning to provide cutting-edge genome analysis and develop new approaches to personalized medicine. We work together toward a common vision. This interdisciplinary environment allows us to achieve the impossible.

Board

Paweł Zawadzki

CEO

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najlepszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Katarzyna Zawadzka

COO

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

Paweł Sztromwasser

CTO

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (2007), w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych. Od 2011 Paweł intensywnie pracował z analizą danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Szpital Uniwersytecki Haukeland w Bergen), a później jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W trakcie licznych projektów badawczych Paweł przeanalizował między innymi kilkadziesiąt całych genomów człowieka, kilkaset egzomów, oraz kilkaset genomów bakteryjnych.

Alicja Woźna

Technology Development Manager

Brak Bio

Katarzyna Ferdyn

Director of Polish Biobanking Center

Od 2004 r. związana z branżą biotechnologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu Quality Management System (QMS), procesów operacyjnych, technologicznych, analizie procesów biznesowych stanowiących dane wejściowe do wdrożeń systemów IT klasy ERP oraz w przeprowadzaniu audytów w zakresie pobierania tkanek i komórek, procesów technicznych i technologicznych w biobankach, transporcie i dystrybucji materiału biologicznego. Od 2015 współpracuje jako Expert techniczny w grupie BBMRI-ERIC – BBMRI. Od 2017 roku jest reprezentantem w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) w KT 287 ds. Biotechnologii. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad normą 20387 Biotechnology — Biobanking — General requirements for Biobanking.

Katarzyna Ginda-Mäkelä

Head of Marketing

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wroclawskiego, w 2013 roku ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie biologii molekularnej. Autorka kilkunastu publikacji w prestiżowych czasopismach, po kilkuletnim stażu po-doktorskim na Uniwersytecie w Oksfordzie, zajęła się komercjalizacją produktów biotechnologicznych w sektorze prywatnym. W MNM Diagnostics skupia się na strategii marketingowej i rozwoju komercyjnym firmy.

Team

Bartłomiej Budny

Lab Manager

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (2007), w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych. Od 2011 Paweł intensywnie pracował z analizą danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Szpital Uniwersytecki Haukeland w Bergen), a później jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W trakcie licznych projektów badawczych Paweł przeanalizował między innymi kilkadziesiąt całych genomów człowieka, kilkaset egzomów, oraz kilkaset genomów bakteryjnych.

Karolina Lisiak-Teodorczyk

Lab diagnostician

Absolwentka Biotechnologii UP w Poznaniu. Następnie ukończyła studia podyplomowe na UM w Poznaniu uzyskując prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. Prywatnie matka dwójki energicznych chłopców, miłośniczka architektury i sportów zimowych.

Filip Wolbach

Junior Lab Specialist

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył dodatkową wiedzę i doświadczenie podczas licznych wymian studenckich za granicą. Główne obszary zainteresowania to inżynieria genetyczna i mikrobiologia. Prywatnie miłośnik podróży i kultury hiszpańskiej.

Katarzyna Dzięgielewska

Channel Marketing Manager

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała również na UJA w Hiszpanii. Dodatkowe doświadczenie zdobyła podczas staży w firmach biotechnologicznych oraz pracując w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Anna Cząstka

Market Analyst & Office Manager and Research Support

Paulina Kołodziejak

Administration Specialist

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma doświadczenie w administracji, HR, księgowości oraz we wdrażaniu i sprawozdawczości finansowej w projektach współfinansowanych ze środków UE, które zdobyła pracując w Centrum NanoBioMedical Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, DFDS Polska i Vector Synergy. Z MNM Diagnostics związana od marca 2019 r. Koordynuje działanie biura, jest odpowiedzialna za kwestie kadrowe i finansowe.

Adrian Lejman

Project Coordinator

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów był członkiem zespołu studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wzięli udział w najbardziej prestiżowym konkursie biologii syntetycznej iGEM, którego finał odbył się w Bostonie w 2016 roku. Za przedstawione wyniki otrzymali złoty medal oraz nagrodę za najlepszy projekt w swojej kategorii. Po studiach pracownik laboratorium zajmującego się badaniem biologicznego pokrewieństwa oraz badaniem śladów biologicznych w sprawach kryminalistycznych. Obecnie pracuje w MNM Diagnostics jako analityk genomowy gdzie zajmuje się analizą wyników sekwencjonowania u pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, motoryzacją i sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz kolarstwem.

Elżbieta Kaja

Project Assistant

W 2017 roku uzyskała tytuł doktora Nauk Biologicznych w dziedzinie Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie magisterskich i doktoranckich studiów biologicznych uczestniczyła w licznych stażach naukowych, m.in. na Universite Claude Bernard w Lyonie (Francja) i Penn State University w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych w Polsce i za granicą. W pracy naukowej zajmowała się analizami molekularnymi i bioinformatycznymi genów mikroRNA u roślin oraz mechanizmami naprawy DNA u bakterii. Współpracowała z firmą Ideas4Biology organizującą szkolenia dla naukowców. W MNM Diagnostics koordynuje projekt sekwencjonowania 1200 genomów osób zarażonych wirusem SARS-Cov-2. Prywatnie, pasjonatka tańca, książek i podróży.

Dawid Sielski

Data Scientist

Ukończył informatykę na Politechnice Łódzkiej. Uwielbia rozwiązywać problemy natury informatycznej zwłaszcza z dziedziny uczenia maszynowego. Na co dzień zajmuje się przygotowaniem danych genetycznych do późniejszej analizy przez zespół analityków. Po godzinach żongluje i uprawia slackline.

Jacek Rosiak

Data Scientist

Absolwent Computer Science na Politechnice Łódzkiej, programista Python. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych korporacjach.

Rafał Stępień

Junior Data Scientist

Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów był członkiem zespołu studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wzięli udział w najbardziej prestiżowym konkursie biologii syntetycznej iGEM, którego finał odbył się w Bostonie w 2016 roku. Za przedstawione wyniki otrzymali złoty medal oraz nagrodę za najlepszy projekt w swojej kategorii. Po studiach pracownik laboratorium zajmującego się badaniem biologicznego pokrewieństwa oraz badaniem śladów biologicznych w sprawach kryminalistycznych. Obecnie pracuje w MNM Diagnostics jako analityk genomowy gdzie zajmuje się analizą wyników sekwencjonowania u pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, motoryzacją i sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz kolarstwem.

Marzena Wojtaszewska

Genome analyst

Doktor nauk medycznych, przez lata związana z poznańską Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku. Zajmowała się diagnostyką genetyczną i molekularną nowotworów układu krwiotwórczego, kwalifikowaniem pacjentów do leczenia celowanego i molekularną stratyfikacją ryzyka u chorych na nowotwory mieloidalne. Uzyskała Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, obecnie w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Maciej Dąbrowski

Genome analyst & Field Application Scientist

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji licznych grantów badawczych oraz staży w renomowanych ośrodkach międzynarodowych jak University Hospital Southamton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Trieście, we Włoszech.

Michał Gniot

Genome analyst

Tomasz Stokowy pracuje na stanowisku Senior Engineer w Genomics Core Facility na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Posiada tytuł magistra inżyniera automatyki i robotyki (2009) i doktora bioinformatyki (2013) uzyskane na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Odbywał staże naukowe w europejskich i amerykańskich ośrodkach badawczych, takich jak Leipzig University, Instytut Onkologii w Gliwicach, Radboud University Nijmegen i Yale School of Medicine.
Prowadzi badania w zakresie genetyki i onkologii człowieka, opartą o badania całego genomu. Rozwija narzędzia diagnostyczne oparte o metody medycyny molekularnej i bioinformatykę. Odkrył nieznane dotąd przyczyny kilku rzadkich chorób genetycznych, takich jak keratolytic winter erythema i LEMD2 associated nuclear envelopathy. Wyniki swoich badań prezentował między innymi na Uniwersytetach Stanford, Yale i w Cold Spring Harbor Laboratory. Jest autorem 35 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach. Od kilku lat pracuje nad wdrażaniem nowych technologii medycznych w Polsce.

Klaudia Pacewicz

Junior Genome analyst

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. W 2017 roku rozpoczęła interdyscyplinarny program studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, w Zakładzie Biofizyki Molekularnej UAM.
Zdobytą na studiach wiedzę, wykorzystywała uczestnicząc w wielu stażach w prestiżowych polskich i zagranicznych placówkach. Obecnie aktywnie uczestniczy w rozwoju MNM Diagnostics, gdzie wdraża najnowocześniejsze techniki genomiki personalizowanej.

Łukasz Bahan

Senior Medical Relations Specialist

Magdalena Walczak

Senior Medical Relations Specialist

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji licznych grantów badawczych oraz staży w renomowanych ośrodkach międzynarodowych jak University Hospital Southamton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Trieście, we Włoszech.

Aleksandra Szopa

BioBanking & Customer Support

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor inżynier nauk technicznych w dziedzinie biotechnologii. Badania do pracy magisterskiej i doktorskiej prowadziła w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Po uzyskaniu stopnia doktora przez kilka lat zarządzała projektami w branży wydawniczej, aby teraz wykorzystać połączenie swojej wiedzy i doświadczenia w rozwijaniu MNM Diagnostics. Prywatnie miłośniczka wspinaczki ściankowej i gór. W żyłach ma muzykę zamiast krwi.

Daria Kołodziejska

Junior Lab Specialist

Scientific board

Marcin Nowotny
Profesor w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ekspert w dziedzinie naprawy DNA.

David Sherratt
Profesor na Oxford University, ekspert w dziedzinie metabolizmu i topologii DNA.

Krzysztof Sobczak
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert w dziedzinie metabolizmu DNA / RNA.

Matthew Stracy
Asystent profesora na Oxford University, ekspert w dziedzinie analizy dużych ilości danych oraz lekooporności.

Career

Want to join us?  See current job offers!

Any questions?

Contact us

  I have read and agree to privacy policy and terms of service
  privacy policy | terms of service

  In a hurry?

  Download a leaflet   I'm a patientI'm a doctorI'm a student
   I have read and agree to privacy policy and terms of service
   privacy policy
   terms of servic