O nas

Stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedzin: struktury DNA, biologii komórki nowotworowej, tworzenia algorytmów, sztucznej inteligencji oraz transferu technologii. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte na Uniwersytecie w Oksfordzie, Cambridge, National Institutes of Health w USA oraz Uniwersytecie Poznańskim pozwoli nam stworzyć narzędzia medycyny spersonalizowanej nowej generacji.

Nasza misja

Tradycyjna diagnostyka genetyczna analizuje niewielki procent informacji zawartej w DNA (ok. 0.1%). Mamy zamiar udowodnić, że pozostałe 99.9% naszego genomu zawiera informacje, które są kluczowe w leczeniu chorób.

Wykorzystując wiedzę o DNA, najnowocześniejsze metody sekwencjonowania DNA oraz stworzone przez nas algorytmy, mamy na celu opracowanie szybkiej i precyzyjnej diagnostyki genetycznej dla indywidualnego pacjenta. Efektem naszej pracy będzie zrozumienie chorób o podłożu genetycznym oraz zwiększenie skuteczności terapii dla osób ze zdiagnozowanym nowotworem.

Nasz zespół

Dr Paweł Zawadzki

CEO and co-founder

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najleszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii.
W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach ( Link).
Założyciel i lider firmy MNM Diagnostics, której zadaniem jest odszyfrowywanie informacji
zawartych w ludzkim genomie w celu poprawy ludzkiego życia i zdrowia.

MSC Katarzyna Zawadzka

Lab Head

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Okfsordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

WSPÓŁPRACOWNICY

MSC Alicja Piotrowska

Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. W 2017 roku rozpoczęła interdyscyplinarny program studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, w Zakładzie Biofizyki Molekularnej UAM.
Zdobytą na studiach wiedzę, wykorzystywała uczestnicząc w wielu stażach w prestiżowych polskich i zagranicznych placówkach.
Obecnie aktywnie uczesniczy w rozwoju MNM Diagnostics, gdzie wdraża najnowocześniejsze technik genetyki spersonalizowanej.

Nasza oferta

Oferujemy pacjentom szczegółową analizę całego genomu, która pozwala na zrozumienie przyczyn wielu chorób o podłożu genetycznym, wliczając w to choroby rzadkie oraz te nieudokumentowane.

Analiza genomu może również pomóc w doborze najlepszej terapii personalizowanej pacjentom ze zdiagnozowanym nowotworem, tym samym przyczyniając się do zminimalizowania działań niepożądanych przy równoczesnym zwiększeniu efektywności leczenia.

MNM Origin™

JUŻ DOSTĘPNE!

Znajdź przyczynę swojej choroby i odkryj jak ją leczyć

Szacuje się, że do 3% populacji jest obciążone genetycznie, co może powodować defekt metaboliczny, wadę rozwojową lub opóźnienie intelektualne. Pakiet MNM Origin dostarcza informacje o przyczynie danej choroby dzięki analizie genomu pacjenta i jego rodziców. W ten sposób jesteśmy w stanie pomóc w obraniu odpowiedniego kierunku leczenia.

MNM Info™

JUŻ DOSTĘPNE!

MNM Diagnostics oferuje konsultacje bioinformatyczne dla firm prywatnych, placówek publicznych, naukowych i klinik. Zapewniamy rozwiązania do przechowywania danych wrażliwych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zasad poufności. Jestesmy zaangażowani w liczne projekty badawcze dotyczące genetyki człowieka oraz organizmów modelowych.

MNM Onco™

DOSTĘPNE WKRÓTCE

Skuteczny wybór personalizowanej terapii przeciwnowotworowej

Jeśli wiesz jaka jest przyczyna powstania guza, tym samym wiesz, jak z nim walczyć. W pakiecie MNM Onco analizujemy genom, który znajduje się w komórkach nowotworowych. Porównując go z genomem komórek zdrowych (tego samego pacjenta), uzyskujemy informacje, które są w stanie pomóc w wyborze najbardziej efektywnego leczenia.

Ważne etapy

2017
Etap koncepcyjny
Luty 2018
Początek, zdobycie kapitału na rozpoczęcie działalności
Marzec 2018
Otwarcie laboratorium
Kwiecień 2018
Pierwsze eksperymenty z nowotworowymi liniami komórkowymi
Maj 2018
Izolacja i sekwencjonowanie pierwszych ludzkich genomów
Czerwiec 2018
Zakup serwera do analiz całogenomowych
Lipiec 2018
Analiza pierwszych genomów. Pierwszy dziecięcy pacjent z podejrzeniem choroby genetycznej przyjęty na badania testowe
Sierpień 2018
MNM Diagnostics przyjęte do Organizacji YCombinator Start-up school (Mountain View, California, USA)
Wrzesień 2018
Dalsza rozbudowa zespołu, złożenie dokumentacji licencyjnej
Październik 2018
Prezentacja firmy na Uniwersytecie Stanford, USA. Wprowadzenie na rynek usługi MNM Origin™
Grudzień 2018
Wniosek o grant R&D
Styczeń 2019
Otwarcie w Poznaniu Kliniki MNM
2019
Wprowadzenie na rynek pakietów diagnostycznych MNM You™ oraz MNM Onco™

MNM Diagnostics sp. z o.o.
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
ul. Umultowska 89C
61-614 Poznań, Poland

Sequence your genome

We are glad you want to use our services. Let us know about your needs, we will get back to you ASAP!

Form is temporarily not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US