Wizja przyszłości

Identyfikujesz chorobę. Czy ma podłoże genetyczne? Kilka mikrolitrów krwi wędruje do laboratorium, gdzie wyspecjalizowane urządzenia odszyfrowują kod zapisany w miliardach liter zawartych w materiale genetycznym – DNA. Genom został odczytany. Jakie informacje niesie? Czy znając kolejność liter w kodzie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość i przeszłość? Czy wiedząc o potencjalnych chorobach będziemy w stanie im zapobiec lub uzyskać wiedzę jak je leczyć?

 

Tak. W wielu przypadkach możemy.

 

Dynamicznie rozwijająca się nauka zwana genomiką dostarcza nam coraz nowych informacji o genach i ich funkcjach. Naukowcy i analitycy MNM Diagnostics za cel stawiają sobie jak najlepsze zrozumienie informacji zawartych w genomie, aby efektywnie diagnozować pacjentów z rzadkimi chorobami genetycznymi oraz zrozumienie w jaki sposób dochodzi do procesu nowotworzenia i jak wiedza ta może przełożyć się na skuteczną walkę z nowotworem.

Misja MNM Diagnostics

Tradycyjna diagnostyka genetyczna analizuje niewielki procent informacji zawartej w DNA (ok. 0.1%). Mamy zamiar udowodnić, że pozostałe 99.9% naszego genomu zawiera informacje, które są kluczowe w leczeniu chorób.

Wykorzystując wiedzę o DNA, najnowocześniejsze metody sekwencjonowania DNA oraz stworzone przez nas algorytmy, mamy na celu opracowanie szybkiej i precyzyjnej diagnostyki genetycznej dla indywidualnego pacjenta. Efektem naszej pracy będzie zrozumienie chorób o podłożu genetycznym oraz zwiększenie skuteczności terapii dla osób ze zdiagnozowanym nowotworem.

Poznaj nas

Stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedzin: struktury DNA, biologii komórki nowotworowej, tworzenia algorytmów, sztucznej inteligencji oraz transferu technologii. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte na Uniwersytecie w Oksfordzie, Cambridge, National Institutes of Health w USA oraz Uniwersytecie Poznańskim pozwoli nam stworzyć narzędzia medycyny spersonalizowanej nowej generacji.

Posiadamy zaświadczenie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

Nasze Medyczne Laboratorium Diagnostyczne zostało wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Nasz zespół

Dr Paweł Zawadzki

Dr Paweł Zawadzki

CEO, co-founder

Bio: Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najleszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii.
W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Autor licznych publikacji w międzynarodowych czasopismach ( Link).

 

Obszar: Założyciel i lider firmy MNM Diagnostics, której zadaniem jest odszyfrowywanie informacji zawartych w ludzkim genomie w celu poprawy ludzkiego życia i zdrowia.

Mgr Katarzyna Zawadzka

Mgr Katarzyna Zawadzka

COO, co-founder

Bio: Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Pracowni Sekwencjonowania DNA. Swoją naukową karierę kontynuowała na Uniwersytecie w Okfsordzie, gdzie zdobywała wiedzę, doświadczenie oraz naukową niezależność.
Po powrocie do Polski w 2017r. wraz z grupą zaangażowanych naukowców założyła firmę MNM Diagnostics, w której prowadzi badania laboratoryjne dotyczące diagnostki spersonalizowanej oraz doboru antynowotworowych terapii celowanych.

 

Obszar: koordynacja działań firmy

Dr Małgorzata Stawicka

Dr Małgorzata Stawicka

CMO, Poradnia genetyczna

Bio: Obecnie adiunkt w Katedrze Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Sekcji Genetyki Klinicznej Nowotworów, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Współautorka kilkudziesięciu publikacji i opracowań naukowych oraz edukacyjnych na temat nowotworów dziedzicznych.

Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką predyspozycji do nowotworów dziedzicznych, szczególnie do raka piersi i raka jajnika. Wieloletnia realizatorka programów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, których celem jest identyfikacja i kompleksowa opieka nad grupami wysokiego ryzyka wystąpienia dziedzicznej postaci raka piersi i jajnika. Współorganizatorka, pracownik i ekspert onkologicznych poradni genetycznych w Poznaniu, w ramach swojej aktywności współpracuje z onkologicznymi ośrodkami klinicznymi badawczymi i diagnostycznymi  w Polsce i za granicą.

 

Obszar: Chief Medical Officer; poradnictwo onkogenetyczne

Mgr Patryk Urban

Mgr Patryk Urban

CBDO, co-founder

Bio: Po otrzymaniu dyplomu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uczestniczył w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach biznesowych, które zakończyły się wielkim sukcesem. Niemniej, za swoje największe osiągnięcie uważa założenie fundacji Siepomaga ( Link), która pomaga zbierać fundusze na leczenie dla potrzebujących. Jego priorytetem jest uczynienie świata „lepszym miejscem”. Obecnie zaangażowany w działalność MNM Diagnostics, jako współzałożyciel, anioł biznesu oraz szef działu rozwoju biznesowego.

 

Obszar: Chief Bussiness Developement Officer

Dr Paweł Sztromwasser

Dr Paweł Sztromwasser

CTO, zespół IT

Bio: Absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (2007), w 2014 obronił doktorat z bioinformatyki na Uniwersytecie w Bergen (UoB) w Norwegii. Jego profesjonalne zainteresowania dotyczą bioinformatyki, genomiki, programowania, oraz wielkoskalowych obliczeń i analizy danych. Od 2011 Paweł intensywnie pracował z analizą danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego (NGS): najpierw w Computational Biology Unit (UoB) i w Center for Medical Genetics and Molecular Medicine (UoB / Szpital Uniwersytecki Haukeland w Bergen), a później jako laureat konkursu NCN Polonez, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W trakcie licznych projektów badawczych Paweł przeanalizował między innymi kilkadziesiąt całych genomów człowieka, kilkaset egzomów, oraz kilkaset genomów bakteryjnych.

Obszar: Chief Technology Officer

Dr Tomasz Stokowy

Dr Tomasz Stokowy

Zespół IT

Bio: Tomasz Stokowy pracuje na stanowisku Senior Engineer w Genomics Core Facility na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Posiada tytuł magistra inżyniera automatyki i robotyki (2009) i doktora bioinformatyki (2013) uzyskane na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Odbywał staże naukowe w europejskich i amerykańskich ośrodkach badawczych, takich jak Leipzig University, Instytut Onkologii w Gliwicach, Radboud University Nijmegen i Yale School of Medicine.
Prowadzi badania w zakresie genetyki i onkologii człowieka, opartą o badania całego genomu. Rozwija narzędzia diagnostyczne oparte o metody medycyny molekularnej i bioinformatykę. Odkrył nieznane dotąd przyczyny kilku rzadkich chorób genetycznych, takich jak keratolytic winter erythema i LEMD2 associated nuclear envelopathy. Wyniki swoich badań prezentował między innymi na Uniwersytetach Stanford, Yale i w Cold Spring Harbor Laboratory. Jest autorem 35 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach. Od kilku lat pracuje nad wdrażaniem nowych technologii medycznych w Polsce.

 

Obszar: Data Scientist

Mgr Alicja Piotrowska

Mgr Alicja Piotrowska

Laboratorium

Bio: Absolwentka Biotechnologii UAM w Poznaniu. W 2017 roku rozpoczęła interdyscyplinarny program studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki, w Zakładzie Biofizyki Molekularnej UAM.
Zdobytą na studiach wiedzę, wykorzystywała uczestnicząc w wielu stażach w prestiżowych polskich i zagranicznych placówkach.
Obecnie aktywnie uczesniczy w rozwoju MNM Diagnostics, gdzie wdraża najnowocześniejsze technik genetyki spersonalizowanej.

 

Obszar: Badania i rozwój

Dr Dominik Głodzik

Dr Dominik Głodzik

Zespół IT

Bio: Ukończył Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji na uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji. Od doktoratu marzy o wprowadzaniu algorytmów sztucznej inteligencji do praktyki medycznej. Pracował w Instytucie Sangera w Cambridge, gdzie odczytano wcześniej część ludzkiego kodu DNA. Jego algorytmy do klasyfikacji raka piersi na podstawie zmian w DNA opisano w czasopismach Nature i Nature Medicine. Obecnie w instytucie Memorial Sloan Kettering w Nowym Jorku pracuje nad zastosowaniami algorytmów do analizy DNA w onkologii dziecięcej.

 

Obszar: Data Scientisct – Onco Team

Dr Maciej Dąbrowski

Dr Maciej Dąbrowski

Analityk genomowy

Bio: Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Genetyki Człowieka PAN, gdzie w 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji licznych grantów badawczych oraz staży w renomowanych ośrodkach międzynarodowych jak University Hospital Southamton w Anglii czy International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Trieście, we Włoszech.

 

Obszar: Analityk Genomowy – Onco Team

Mgr Dawid Sielski

Mgr Dawid Sielski

Zespół IT

Bio: Ukończył informatykę na Politechnice Łódzkiej. Uwielbia rozwiązywać problemy natury informatycznej zwłaszcza z dziedziny uczenia maszynowego. Na co dzień zajmuje się przygotowaniem danych genetycznych do późniejszej analizy przez zespół analityków. Po godzinach żongluje i uprawia slackline.

 

Obszar: Data scientist – Onco Team/ Origin Team

Mgr Adrian Lejman

Mgr Adrian Lejman

Analityk genomowy

Bio: Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów był członkiem zespołu studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wzięli udział w najbardziej prestiżowym konkursie biologii syntetycznej iGEM, którego finał odbył się w Bostonie w 2016 roku. Za przedstawione wyniki otrzymali złoty medal oraz nagrodę za najlepszy projekt w swojej kategorii. Po studiach pracownik laboratorium zajmującego się badaniem biologicznego pokrewieństwa oraz badaniem śladów biologicznych w sprawach kryminalistycznych. Obecnie pracuje w MNM Diagnostics jako analityk genomowy gdzie zajmuje się analizą wyników sekwencjonowania u pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, motoryzacją i sportem, zwłaszcza piłką nożną oraz kolarstwem.

 

Obszar: Analityk genomowy – Origin Team – Diagnostyka chorób rzadkich

Inż. Jacek Rosiak

Inż. Jacek Rosiak

Zespół IT

Bio: Absolwent Computer Science na Politechnice Łódzkiej, programista Python. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych korporacjach.

 

Obszar: Data Scientist/Onco Team

Mgr Karolina Lisiak-Teodorczyk

Mgr Karolina Lisiak-Teodorczyk

Laboratorium

Bio: Absolwentka Biotechnologii UP w Poznaniu. Następnie ukończyła studia podyplomowe na UM w Poznaniu uzyskując prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Brała udział w licznych projektach badawczych mających na celu opracowanie i wdrożenie testów z zakresu diagnostyki chorób genetycznych. Prywatnie matka dwójki energicznych chłopców, miłośniczka architektury i sportów zimowych.

 

Obszar: Diagnosta Laboratoryjny; Badania i Rozwój

Mgr Filip Wolbach

Mgr Filip Wolbach

Laboratorium

Bio: Absolwent Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył dodatkową wiedzę i doświadczenie podczas licznych wymian studenckich za granicą. Główne obszary zainteresowania to inżynieria genetyczna i mikrobiologia. Prywatnie miłośnik podróży i kultury hiszpańskiej.

 

Obszar: Badania i Rozwój

Dr Marzena Wojtaszewska

Dr Marzena Wojtaszewska

Analityk genomowy

Bio: Doktor nauk medycznych, przez lata związana z poznańską Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku. Zajmowała się diagnostyką genetyczną i molekularną nowotworów układu krwiotwórczego, kwalifikowaniem pacjentów do leczenia celowanego i molekularną stratyfikacją ryzyka u chorych na nowotwory mieloidalne. Członkini Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

 

Obszar: Analityk genomowy – Onco Team

Agata Jóźwiak

Agata Jóźwiak

Laboratorium

Bio: Studentka Biofizyki UAM w Poznaniu. Odbyła staże badawcze w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie. Obecnie realizuje indywidualny tok studiów na Wydziale Fizyki oraz Wydziale Biologii UAM. W ramach studiów magisterskich rozwija swoje zainteresowania naukowe prowadząc badania z wykorzystaniem najnowszych technik inżynierii genetycznej.

 

Obszar:Badania i Rozwój – Magistrantka

Mgr Jakub Gąsior

Mgr Jakub Gąsior

Zespół IT
Lek. med. Natalia Badziąg-Leśniak

Lek. med. Natalia Badziąg-Leśniak

Poradnia genetyczna

Bio: W 2009 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odbyła staż i zdała Lekarski Egzamin Państwowy. W 2012 roku podjęła dalszą edukację specjalizacyjną, pracuje głównie z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami w ramach poradnictwa onkogenetycznego. Egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej zdała w 2018 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała przyjmując pacjentów w ramach NFZ oraz prywatnie, a także w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia dedykowanego pacjentom z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika. Od 2018 roku prowadzi Poradnię Genetyki Onkologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie genetyki klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i członek Sekcji Genetyki Klinicznej Nowotworów.

 

Obszar:Poradnictwo onkogenetyczne / lekarz

Dr Anna Supernat

Dr Anna Supernat

Analityk genomowy

Bio: Dr Anna Supernat (ur. 1985r.) od lat jest związana z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyła interdyscyplinarne studia oraz obroniła pracę doktorską, a obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Staż podoktorski odbyła w 2015r. w Cancer Research UK, w Instytucie Cambridge należącym do Uniwersytetu w Cambridge. Obszarami badawczymi dr Anny Supernat są płynne biopsje w nowotworach oraz ich analiza za pomocą wysokoprzepustowego sekwencjonowania, na poziomie DNA i RNA. Prace badawcze wykonywane są we współpracy w Uniwersytetem w Bergen (Norwegia) oraz Cancer Center Amsterdam (Uniwersytet VUmc, Holandia). Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, analityk genetyczny w firmie MNM Diagnostics Sp. z.o.o. Laureatka Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureatka Darboven Idee Grant, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Innodoktorant oraz programu POMOST FNP. Jest współautorem 17 publikacji oryginalnych w czasopismach naukowych w międzynarodowych wydawnictwach specjalistycznych.

 

Obszar: Analityk genomowy

Dr Paula Dobosz

Dr Paula Dobosz

Organizacja i edukacja

Bio: Specjalizuje się w genetyce i genomice nowotworów, szczególnie genetycznych aspektach immunoonkologii; prowadzi badania nad sposobami komunikacji, jakie komórki nowotworowe wykorzystują do zatrzymywania agresji ze strony układu immunologicznego człowieka. Absolwentka m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Cambridge University.

 

Obszar: Edukacja

Mgr Monika Tomaszewska

Mgr Monika Tomaszewska

sekretariat medyczny

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek Zdrowie Publiczne, Specjalność Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej. Wieloletnie doświadczenie w obszarze zdrowia: Koordynator Opieki Medycznej w Grupie PZU/PZU Zdowie. Menedżer ds. Sprzedaży w POLMED S.A (region wielkopolski i dolnośląski), Wielkopolskie Centrum Onkologii Oddział Chemioterapii.

Mgr Paulina Kołodziejak

Mgr Paulina Kołodziejak

Administracja

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie administracyjne, kadrowe, księgowe oraz w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych, które zdobyła podczas pracy w Centrum NanoBioMedyczynym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, DFDS Polska Sp. z o.o. oraz Vector Synergy Sp. z o.o. Z MNM Diagnostics związana od marca 2019 roku. Zajmuje się koordynacją biura oraz kwestiami kadrowo-finansowymi.

Magda Kopczyńska

Magda Kopczyńska

Organizacja i edukacja

Bio: Studentka Biotechnologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W ramach pracy magisterskiej prowadzi badania nad długimi niekodującymi cząsteczkami RNA w Pracowni Genetyki Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

 

Obszar: Edukacja

Katarzyna Tylak

Katarzyna Tylak

Organizacja i edukacja

Absolwentka biotechnologii na UAM w Poznaniu. Wzięła udział w wymianie zagranicznej, podczas której studiowała na UJA w Hiszpanii. Dodatkowe doświadczenie zdobyła podczas staży w firmach biotechnologicznych oraz pracując na UMP. Prywatnie miłośniczka rękodzielnictwa.

Marek Waligórski

Marek Waligórski

zespół IT

Rada Naukowa

Prof. Marcin Nowotny

Prof. Marcin Nowotny

Prof. David Sherratt

Prof. David Sherratt

Prof. Krzysztof Sobczak

Prof. Krzysztof Sobczak

Dr Matthew Stracy

Dr Matthew Stracy

Wiedza i doświadczenie

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy w cenionych ośrodkach naukowo-badawczych.

Nasza oferta

Oferujemy pacjentom szczegółową analizę całego genomu, która pozwala na zrozumienie przyczyn wielu chorób o podłożu genetycznym, wliczając w to choroby rzadkie oraz te nieudokumentowane.

Analiza genomu może również pomóc w doborze najlepszej terapii personalizowanej pacjentom ze zdiagnozowanym nowotworem, tym samym przyczyniając się do zminimalizowania działań niepożądanych przy równoczesnym zwiększeniu efektywności leczenia.

MNM Origin™

JUŻ DOSTĘPNE!

Znajdź przyczynę swojej choroby i odkryj jak ją leczyć

Szacuje się, że do 3% populacji jest obciążone genetycznie, co może powodować defekt metaboliczny, wadę rozwojową lub opóźnienie intelektualne. Pakiet MNM Origin dostarcza informacje o przyczynie danej choroby dzięki analizie genomu pacjenta i jego rodziców. W ten sposób jesteśmy w stanie pomóc w obraniu odpowiedniego kierunku leczenia.

MNM Info™

JUŻ DOSTĘPNE!

MNM Diagnostics oferuje konsultacje bioinformatyczne dla firm prywatnych, placówek publicznych, naukowych i klinik. Zapewniamy rozwiązania do przechowywania danych wrażliwych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zasad poufności. Jestesmy zaangażowani w liczne projekty badawcze dotyczące genetyki człowieka oraz organizmów modelowych.

MNM Onco™

DOSTĘPNE WKRÓTCE

Skuteczny wybór personalizowanej terapii przeciwnowotworowej

Jeśli wiesz jaka jest przyczyna powstania guza, tym samym wiesz, jak z nim walczyć. W pakiecie MNM Onco analizujemy genom, który znajduje się w komórkach nowotworowych. Porównując go z genomem komórek zdrowych (tego samego pacjenta), uzyskujemy informacje, które są w stanie pomóc w wyborze najbardziej efektywnego leczenia.

MNM Diagnostics sp. z o.o.
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
ul. Umultowska 89C
61-614 Poznań, Poland